Trasig spis vid köp av bostadsrätt

2007-02-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, köpt bostadsrätt och upptäcker att spisen ej fungerar när jag flyttar in. Säljaren hävdar att den fungerade när hon flyttade ut? Vad har jag för rättighetter? Kan jag kräva en ny spis?
SVAR
Vid köp av bostadsrätt mellan privatpersoner gäller i första hand avtalet. Därefter gäller i andra hand Köplagen (1990:931) KöpL här . En vara, i detta fall bostadsrätten, kan vara felaktig om den inte stämmer överens med avtalet, se 17 § KöpL. Fel kan även föreligga om varan inte stämmer överens med sådana uppgifter som säljaren lämnat om varan vid försäljningen och dessa uppgifter har haft betydelse för köpet, se 18 § KöpL. Felet måste ha funnits före köpet, 21 § KöpL. För att kunna göra gällande ett fel gäller även att man måste reklamera felet inom skälig tid efter att köparen upptäckte eller borde ha upptäckt felet, se 32 § KöpL. Vad som är skälig tid beror på vilken typ av vara det rör sig om och felets art, ett generellt svar går inte att ge. Reklamation måste ske senast inom två år från att köparen tog emot varan.

Följer det av avtalet att en spis ingår i köpet torde man kunna förutsätta att denna skall fungera om något annat inte framgår av avtalet. Har säljaren särskilt uttalat att spisen fungerar får det anses utgöra en sådan uppgift som avses i 18 § förutsatt att uppgiften om den fungerande spisen inverkat på köpet av bostadsrätten. Den trasiga spisen skulle alltså kunna anses vara felaktig. Enligt 20 § KöpL gäller dock att man som köpare inte får göra gällande fel som man borde ha upptäckt vid en undersökning av varan. Fungerar spisen överhuvudet taget inte är det något som hade varit relativt enkelt att upptäcka vid t.ex. visningen och kan därför med största sannolikhet inte göras gällande eftersom man som köpare borde ha märk det när man undersökte varan. Är felet av sådan art att det bara visar sig ibland eller inte hade gått att upptäcka vid undersökningen blir bedömningen naturligtvis en annan.

Är varan felaktig kan man göra gällande en rad påföljder. I ett fall som detta gäller i första hand att säljaren har rätt att avhjälpa felet, se 34 § KöpL, d.v.s. laga spisen. I andra hand om felet inte kan avhjälpas utgår prisavdrag, se 37 § KöpL.

Slutligen bör tilläggas att man som köpare har att bevisa sina påståenden, vad som är avtalat, säljarens uttalanden etc.

Med vänlig hälsning

Ludvig Lagerkranz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (893)
2021-06-16 Ångerrätt vid köp på nätauktion?
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?

Alla besvarade frågor (93141)