Diskriminering p.g.a. föräldraledighet

2007-02-14 i Övrigt
FRÅGA
Hej Har en bekant som nyligen påbörjade en provanställning på en skola. Tyvärr timade detta precis i tiden med att hennes liv blev en smula turbulent och hon var tvungen att vara hemma en del för vård av barn och även ta ledigt för att vara med barnet på sjukhus för operation bland annat (all frånvaro kan styrkas, om arbetsgivaren så hade önskat). Detta i korrelation med att hon under denna tid anlände för sent till arbetet ganska ofta har nu lett till att hon blivit uppsagd. Och detta bara någon månad efter anställningen. Enligt chefen är det delvis de sena ankomsterna som irriterat men mest oron för att hon skall vara borta ofta och vårda sina barn. Väl på plats har hon skött sitt jobb exemplariskt och är väl omtyckt av alla och anses vara mycket duktig. Hon har inte erhållit någon varning för sina sena ankomster utan uppfattat det som att hon fått sympati och förståelse för sin för tillfället krångliga situation och hon har också gjort klart för arbetsgivaren att situationen hon är i är temporär och kommer att bli bättre, då barnet det i första hand gäller, nu mår mycket bättre. Frågan är: I mina ögon låter det som om hon blir uppsagd för att hon varit tvungen att ta hand om sitt sjuka barn. Hon har ingen historik om sig att vara slarvig med tider eller missköta sina anställningar. Har man någon slags anställningstrygghet vid provanställning, eller är hon tvungen att acceptera detta utan protest?
SVAR
Hej!

Din vän har haft en provanställning i enlighet med 6 § lagen om anställningsskydd (LAS). En sådan får maximalt vara i sex månader. Vill inte arbetsgivaren (eller arbetstagaren) att anställningen ska fortsätta efter dessa månader skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. Arbetsgivaren behöver vid avbrytandet av provanställningen i princip inte motivera sitt beslut och någon rättslig prövning av arbetsgivarens skäl kan inte ske enligt LAS.

Läs hela LAS http://www.lagen.nu/1982:80

Däremot skulle åtgärden kunna angripas med hjälp av föräldraledighetslagen (FlL). En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag (1 § FlL). Den form av föräldraledighet som din vän har tagit ut kallas ledighet med tillfällig föräldrapenning och regeln gäller bland annat för vård av sjukt barn (3 § 5 p och 8 § FlL).

I föräldraledighetslagen finns även bestämmelser om förbud mot missgynnande behandling. Enligt 16 § får en arbetsgivare inte missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet bl.a. när arbetsgivaren säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare. Som exempel på annan ingripande åtgärd kan vara avbrytande av en provanställning före prövotidens utgång.

Har detta skett så kan avbrytandet av provanställningen ogiltigförklaras. Detta förutsätter dock ett orsakssamband mellan missgynnandet och föräldraledigheten. Om det t.ex. finns ett nära tidssamband mellan föräldraledigheten och avbrytandet så kan det tyda på att ett orsakssamband föreligger. Förutom ogiltighet så kan även skadestånd utdömas (22 § FlL).

För att läsa hela FlL, se här


Med vänliga hälsningar

Johanna Stampe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1992)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?

Alla besvarade frågor (98633)