Tillsättning av förskoleplats

2007-02-20 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Vilken lag behandlar kommunens skyldighet gällande tillsättning av förskoleplats. D.v.s. hur snart är kommunen skyldig att fixa fram en plats ?
SVAR
Bestämmelsen, som tidigare fanns i socialtjänslagen återfinns sedan 1997 i Skollagen, kapitel 2 a. Den sexårsverksamhet som bedrivits inom ramen för förskolan enligt 15 § socialtjänstlagen återfinns i kapitel 2 b Skollagen. Enligt 2a kap 7 § skollagen gäller att "När vårdnadshavaren har anmält behov av plats inom förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen, skall kommunen erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål".
Alexander Garbu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1287)
2021-05-05 Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?
2021-05-01 Varför får barer hälla ut min alkohol vid stängning?
2021-05-01 Kan medborgare nekas inresa?
2021-04-30 Tillgänglighet av domslut

Alla besvarade frågor (92013)