Säljares ansvar för fel på begagnad bil

2007-03-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag sålde en bil som det inte var några fel på av -93 årsmodell. Efter en vecka ringde köparen och sa att kamremmen hade gått av och fördärvat motorn. Nu vill han häva köpet eller att jag betalar reprarationen på 20000:- Har jag som privatperson några sådana skyldigheter?
SVAR
Hej!

Du som privatperson har sålt en bil till en annan privatperson. Detta innebär att köplagen är tillämplig, se här .

Jag utgår från att ni inte avtalat något speciellt om varans skick eller om ert ansvar gentemot varandra, t.ex. att varan säljs i befintligt skick. Även om säljare och köpare avtalat speciellt anses dock varan ha ett visst skick vid försäljningen för att den inte ska anses vara felaktig, se 17 § andra stycket.

Att kamremmen går sönder är allvarligt och gör att bilen inte kan användas. Det är dock här fråga om en äldre begagnad bil och det är då inte säkert att det fel som uppstått betraktas som ett fel i KöpL:s mening.

Felet har här uppstått en vecka efter att bilen överlämnades. Risken för bilen har då övergått på säljaren och du som köpare ansvarar då inte för felet. Ett undantag från detta är dock om felet ansågs finnas innan bilen överlämnades men inte visade sig förrän senare (om felet var ”in nice”). Detta undantag torde dock inte ha förelegat här. Se 12 och 13 §§ KöpL

Dessutom ska köparen undersöka bilen innan köpet och har detta inte skett får det fel som denne skulle ha upptäckt vid undersökningen inte senare åberopas som fel, se 20 § KöpL. Det framgår inte av din fråga om undersökning har skett och i så fall hur.

Köparen kan alltså inte kräva dig på de påföljder som du nämner.

Vänligen,

Emma Ravheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (893)
2021-06-16 Ångerrätt vid köp på nätauktion?
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?

Alla besvarade frågor (93141)