Möjlighet att riva skuldebrev?

2006-01-06 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Angående gåva: Min man har fått en småhusenhet (gammal gård) i gåva 2004-07-31 av sin far. För att slippa betala gåvoskatt upprättades vid gåvotillfället ett skuldebrev för att han år för år skulle skriva av del av gåvan. Nu när gåvoskatten är borttagen - kan skuldebrevet rivas eller ogiltigförklaras av min svärfar om han vill så?
SVAR
Ja, han kan helt efterge sitt anspråk och alltså riva skuldebrevet. Att notera skattemässigt är att din make då övertar sin fars anskaffningsvärde för fastigheten, eftersom överlåtelsen till sin helhet (eller åtminstone till huvudsak) är en gåva. Detta har betydelse för hans eventuella kapitalvinst vid en framtida försäljning. Skulle din make istället i huvudsak ha betalt sin far för fastigheten gäller denna ersättning som anskaffningsvärde.
Eva Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86937)