Retroaktiv lagstiftning

FRÅGA
Kan en lag tillämpas retroaktiv när denna lag gynnar den enskilde.
SVAR

Ja, alla lagar utom strafflag kan tillämpas retroaktivt. Skattelag kan tillämpas retroaktivt under speciella förhållanden. Det är dock inte alla lagar som ska tillämpas retroaktivt. När en ny lag stiftas brukar man också stifta en lag om vad som gäller för händelser innan nya lagen trädde i kraft. Detta regleras i Regeringsformens andra kapitel 10 §. Regleringen får tolkas motsatsvis så att alla lagar som inte räknas upp kan gälla retroaktivt. Regeringsformen finner du här .Vänlig hälsning

Gustaf Lidegran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (652)
2020-02-07 Vad betyder siffrorna i svensk författningssamling (SFS)?
2020-01-31 Vilka lagtolkningsmetoder finns och varför används dem?
2020-01-31 Är det olagligt att fotografera med rökbomber?
2020-01-28 Vilket ansvar har arrangören för minderåriga som dricker på en lokalfest?

Alla besvarade frågor (77176)