Uppsägningstid

2007-10-22 i Övrigt
FRÅGA
I mitt anställningavtal står det Uppsägningstid: 3 månader. Gäller detta både om jag säger upp mig som om jag blir uppsagd? Eller har jag rätt att enligt LAS gå efter 1 månad? Vad händer om jag får en ny anställning som ska påbörjas efter ex 1 månad, kan jag ställas inför rätta om jag helt enkelt inte går till jobbet de sista två månaderna i sådana fall?
SVAR
I LAS 11§ här finns reglerat om uppsägningstider. Där gäller att absolut kortaste uppsägningstid är 1 månad och det går inte för en arbetsgivare mot en arbetstagare att avtala bort. Däremot så får arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om längre uppsägningstid vilket ofta görs i ett anställningsavtal. Detta avtal är giltigt och går tyvärr inte att komma från om inte arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter. Inget i din fråga tyder doch på att arbetsgivaren har gjort detta. Så jag vill råda dig att stanna kvar de tre månader som din uppsägningstid gäller för annars kan du bli skadeståndsskyldig enligt 38§ LAS här .
Anna Uhr
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1992)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?

Alla besvarade frågor (98633)