Skadeståndsansvar vid personskada

2006-02-13 i Övrigt
FRÅGA
Min granne hjälper mig att ta ner min katt från taket på mitt hus. Grannen trillar ner och skadar sig. Blir jag skadeståndsskyldig? Vilken försäkring täcker denna skada?
SVAR
Ett skadeståndsansvar kan inträda då någon på grund av uppsåt eller oaktsamhet tillfogar annan skada. Vid icke uppsåtligt handlande är det således avgörande för skadeståndsskyldigheten om ditt handlande har varit oaktsamt.

Det är svårt att få en klar bild över din delaktighet i händelseförloppet men då man gör en oaktsamhetsbedömning brukar man normalt fråga sig om den påstått oaktsamme borde ha handlat på något annat sätt. I detta fall verkar det som att skadan har inträffat på grund av din grannes oaktsamhet och det går då inte att belägga dig med något ansvar. Din grannes försäkring borde täcka skadorna, med visst avdrag för självrisk.

Nahale Karimi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1991)
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?
2022-01-09 Får ägaren kamerabevaka anställda på arbetsplatsen?

Alla besvarade frågor (98481)