Kontrollanters befogenheter i kollektivtrafik

FRÅGA
Har en busskontrollant/spårvagnskontrollant rätt att kräva en passagerare på legitimation under några som helst omständigheter?
SVAR

Busskontrollanter har inte någon rätt att avkräva passagerare på legitimation. Denna rätt har endast polisen eller viss annan personal med särskilt bemyndigande. Däremot kan busskontrollanten ha en rätt att hålla dig kvar på platsen i väntan på polisen. Detta beror på att tjuvåkning faller under brottet bedrägligt beteende i BrB 9kap 2§ 2st vilket har fängelse i straffskalan. Eftersom fängelse finns i straffskalan har kontrollanten en rätt till envarsgripande enligt RB 24kap 7§ 2st, se här .

Vad man däremot bör ha i minnet är att kontrollanten måste ta dig på bar gärning för att ha en rätt till envarsgripande. Således måste kontrollanten ha följt efter dig, sett dig gå på färdmedlet och sedan observerat att du inte betalat. Det är inget brott att råka tappa bort sin biljett eller att vägra att visa upp den. Därför finns det en lag som reglerar rätten för kontrollanterna att ta ut en tilläggsavgift om man inte kan uppvisa giltig biljett vid kontroll samt vilka befogenheter de har i detta avseende. Denna lag heter lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, se här . I denna lag stadgas inga krav att uppge namn, personnummer eller att uppvisa någon som helst legitimation för kontrollanterna, det enda kontrollanterna har befogenhet att göra är att avlägsna dig om du vägrar betala, vilket följer av lagens 5§.

Om färden i fråga rör tunnelbana så bör man även beakta ordningslagens 4 kap 6 § 4 p som stadgar att det är förbjudet att begagna sig tillträde innanför spärrarna utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis, se här . Påföljden för detta är enligt 10§ pennigböter, alltså finns ingen rätt till envarsgripande i detta fall. Däremot finns enligt 9§ en rätt för polisman och ordningsvakt att avvisa eller avlägsna dig.

Sammanfattningsvis har kontrollanterna ingen rätt att hålla kvar dig eller avkräva dig på legitimation om de inte tagit dig på bar gärning, vilket de troligen inte har. Det du bör göra är således att säga att du har tappat din biljett, Därefter säger du tydligt att du ämnar att lämna bussen/tunnelbanan/spårvagnen omedelbart just eftersom du råkat tappa biljetten. När du försöker göra detta tillämpar troligen kontrollanterna sitt välkända beteende som består i att ställa sig runt dig och försöka blockera utgången. Tillgrip absolut inget våld mot dem. Var bara lugn och vänlig och förklara att du ämnar lämna bussen och sedan går du helt enkelt av. De har, oavsett vad de säger, ingen som helst rätt att med våld hålla dig kvar på platsen. Om de med våld håller kvar dig kan du sedan anmäla dem för misshandel alternativt olaga frihetsberövande.

Med vänlig hälsning,

Gabriel Westin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Här bryter ni mot er egna villkor genom att uppmuntrar till brott och beskriva hur man kan undkomma straffet.
2013-09-28 20:50
De beskriver inte hur man kan 'undkomma brottet' eftersom författaren motiverat att inget brott har begåtts.
2014-01-30 10:53
Hejsan! Gäller dessa lagar fortfarade?
2015-11-16 15:11
Trodde detta var jurister på Lawline som svarade, inte aktivister från planka.nu. men jag hade tydligen fel.
2016-02-10 14:12
Har du tappat din biljett så har du inget giltigt färdbevis era tomtar. Det går således alldeles utmärkt att skriva en avgift och ev. Envarsgripa i detta fallet. Det är sen upp till dig att bevisa att du hade ett färdbevis. Sluta tolka lagen om mi inte har kunskapen.
2016-04-26 21:19
Artikeln gäller fortfarande. Kontrollanter har ingen rätt att varken envarsgripa eller hindra någon. Att ha tappa sin biljett är ej olagligt.
2016-05-13 11:06
Kontrollanter får INTE avlägsna. Endast avvisa (Beordra någon att lämna). Bara poliser och ordningsvakter får avlägsna ( Fysiskt föra bort någon. Och det finns inga väktare i tunnelbanan bara ordningsvakter.
2016-05-13 13:32
Alla har rätt att envarsgripa så länge som du har ett lagstöd...dags att plugga på lite. En kontrollant har således precis som vem som helst rätt att envarsgripa.
2016-05-13 14:19
dags att plugga? har du svårt att läsa eller? De måste se dig "bryta" emot lagen för att kunna envarsgripa, med andra ord, förfölja dig. Så nej, ifall de inte sätt dig ifrån första början så kan de inget göra.
2016-05-13 20:28
Inga problem med läsningen...jobbar dock som kontrollant och OV och envarsgriper en del resenärer när jag jobbar som kontrollant. Antar att du har bättre koll på lagen än vad jag har. Du får jättegärna ta fram ett fall där en biljettkontrollant blivit dömd för att ha envarsgripit någon på felaktiga grunder...
2016-05-13 20:38
Jag liter ju mer på en jurist än en biljettkontrollant.... Och har har dessutom tydligt förklarat alla andra påståenden.. spräckt dom lätt... med sin kunskap...
2016-05-16 02:17
Att du väljer att lita på en sk jurist som ger dig ett svar som känns som om det är taget direkt från Planka är helt upp till dig. Det jag kan säga är att om du tar 10 jurister och frågar dom om vad som gäller så lär du nog få 10 olika svar...anledningen är ganska enkel då lagen många gånger kan tolkas olika. Om vi återgår till biljetterna så är det mer komplicerat än det svaret som Plankas representant har skrivit. Du har när du köper en biljett acceperat Skånetrafikens (eller vem det må vara) resevilkor. Om du läser vad som står i resevilkoren så kanske du får en inblick i hur det fungerar. Du bryter mot vilkoren när du vägrar att visa eller inte har någon biljett. Sen kan du förhoppningsvis ta och tänka till lite efter det. Det är lite krasst som att bryta ett kontrakt. Allt är inte svart och vitt när det gäller lagen. Det finns alltid undantag och bara för att du inte bryter mot en lag så kan du mycket väl bryta mot någon annan...dom brukar gå in om varandra. Blir kanske lite svårt för dig att förstå men så är det.
2016-05-16 16:30
Avtalsbrott är ett civilmål, inte ett brottsmål. Civilmål kan man inte gripas för, utan det stäms man till tinget för att lösa. I svensk lag kan man aldrig avtala sig till ett brott, så vad som står i resevillkoren har ingen som helst betydelse i ett brottmål.
2016-05-24 01:22
Jag reser på reskassa-kort och trodde 100 % att jag gjort rätt för mig genom att dra mitt kort på alla ställen, först tunnelbanespärren och sedan på maskinen på bussen. Ett stort gäng kontrollanter kom ombord på bussen och jag förstod ingenting när en av dem menade att jag inte betalt för mig. Jag hade inträtt i annan Zon, B visade det sig, vilket innebär att jag betalt 12,50 kr för lite. Jag blev avhyst och fick en "tilläggsavgift" (?) på 600 kr och höll på att svimma. Att jag gjort ett misstag, varit ovetande, spelade inte någon som helst roll. När jag försökte förklara situationen för SL:s kontrollant, Kundtjänst och sedan bestrida avgiften möttes jag av samma nonchalanta, oförstående och på intet vis serviceinriktade attityd. SL hotade med rättegångskostnader etc. Allt detta för 12,50 kr!! Häpnadsväckande. De och deras metoder påminde och påminner mig om vissa gäng under andra världskrigets Europa. Jag är 57 år, svensk och har arbetat med service hela mitt yrkesliv och har Aldrig varit med om något liknande. Denna, min upplevelse av SL;s behandling, s.k. Service kommer jag dela med Alla som vill höra. Hade redan ca 10 st åhörare i mitt köpcentrum idag...
2016-05-24 19:25
Ja, SL är det nya Gestapo. De antar att alla är "fuskare" och har ingen förståelse eller respekt för sina kunder. Jag kommer aldrig betala en krona för kollektivtrafiken. Åkt gratis under 20 års tid så de behöver ta mig ett par hundra ggr för att få igen de summor som jag sparat hittills :D
2016-05-24 21:51
Har man köpt reskassekort så bestämmer man själv hur många zoner den skall gälla som standardresa och du har då valt 2 kupongers det vill säga resa i 1 zon och skall du resa in i en annan zon får du då lägga till 1 kupong och som du säger att du är 57 år så borde du kunna läsa informationen om vad som gäller vid resa med reskassa. Du pratar om 12,50 kr detta gällde och ja det var vid detta tillfälle och hur många gånger innan har du passerat en annan zon på din reskassa så kan du ta 12,50 kr ggr dina resor så blir det en helt annan summa vi pratar om som SL förlorar
2016-11-10 13:43
Skrämmande om man jobbar som kontrollant och OV, om man inte vet på vilka man får göra envarsgrip på. För att få envargripa så måste det vars på bargärning. Man måste alltså ha sett brottet när det begås.
2016-11-10 22:04
Funderar på vad de gör om man har GILTIG biljett, i det här fallet som äldre student med studentrabatt (dvs. med "ungdomskort"/-app & studentresesymbol)? Kan de verkligen kräva leg bara för att det står så i (https://www.vasttrafik.se/#!/biljetter-priser/studentrabatt-pa-periodkort/) pkt 2? Antar att de vill att man ska visa bara för att stävja fusket...
2017-02-06 23:33
man för böter över tusen kr men då måste man visa för dem leg och om du säger att du har inte den på dig, så måste dem väll låta dig gå eller ringa polisen, en gång sa en man till mig och vi ringer polisen, jag sa ok ring då, och dem lät mig gå i stället tror att nästan aldrig ringer dem polisen en gång kom faktisk polisen, polisen kom och frågade mig om jag hade biljett jag sa att jag har inte, dem frågade mig om jag har leg, jag hade faktisk inte då så dem lät mig gå efter visitering.
2017-02-17 05:43
Haha så kul och läsa på lawline det är toys från planka , . Kontrollanter har rätt att gripa en passagerare om de vägrar visa biljett för då begår passagerare ett brott som heter bedrägligt beteende. Sen kan det finnas folk har sina legg hemma men kontrollanterna har appar i sina telefoner så de kan kolla upp passagerares id uppgifter ändå. Och aromatisk så skriver de ut EN tilläggsavgift på 1200 kr. Så betala och gör Rätt för er från början..
2017-05-01 17:33
Så den här tråden lever fortfarande :) I morse stod kontrollanter och spärrade vägen UT från tunnelbanan i Liljeholmen. Det är oerhört irriterande för oss som har bråttom och giltig biljett när de orsakar köbildning och hindrar utgång. Jag smet förbi och ignorerade dras rop efter mig, men hade jag haft tid så hade jag hellre stannat och bråkat för att visa mitt missnöje med dessa fasoner. Vad kan jag, som har giltig biljett, göra för att uppta deras tid "i onödan"? Det skulle kännas bra om dessa irriterande kontroller blev kontraproduktiva och så många som möjligt som saknar biljett hinner smita ut medan kontrollanterna är upptagna med att trakassera mig som HAR biljett, men jag vill i slutändan inte begå brott eller dra på mig tilläggsavgifter. Så.... Jag har giltig biljett som jag inte har lust att visa. Jag kan senare visa att jag hade tillstånd att befinna mig i tunnelbanan fram till den sekund jag skulle ha passerat ut genom spärrarna. Där blev jag hindrad av en kontrollant - är det då inte kontrollantens skyldighet att förse mig med giltig biljett för den tiden jag hålls kvar innan spärrarna mot min vilja? Kan jag envarsgripa kontrollanten för bedrägligt beteende om hen vägrar visa att hen har betalat för min vistelse innanför spärrarna?
2017-05-08 08:32
De har precis avreglerat ersättning vid försening för pendlare över sundet. Jag blev nästan 3 timmar försenad och får nu 30kr i avdragsersättning(alltså inte direkt pengar) när det förut var72kr för 20min försening och 103kr nåt för 40 min försening. Känns ruttet och funderar på att helt enkelt säga 'nej tyvärr pga signalfel kan jag ej visa biljett förrän kanske om 15 min' har jag lagen på min sida i detta fall. Kan jag bli arresterad fastän jag har giltig biljett?
2017-07-23 13:38
Ni som säger att man kan envarsgripa den som inte vill visa biljett. Hur är det ringa bedrägeri (som det heter nu) att inte vilja visa biljetten? Brottet är ju att åka utan att göra rätt för sig. Att inte vilja visa sin biljett är något annat. OK om resenären säger att hen inte har biljett. Då kan jag förstå ståndpunkten. Men även om någon har tappat sin biljett är det väl tveksamt om man kan säga att hen inte "gjort rätt för sig". Betänk att man bara får envarsgripa den som påträffas på bar gärning. Det räcker alltså inte med misstanke även om den är välgrundad. Min slutsats är att man som kontrollant inte får envarsgripa någon som säger "jag vill inte visa min biljett" och inte heller någon som säger sig ha gjort rätt för sig men ha tappat sin biljett. Som kontrollant skulle jag inte vilja testa gränserna för detta då risken är att jag skulle göra mig skyldig till olaga frihetsberövande. Om det står i resevillkoren att man ska visa biljett är ett avtal mellan resenären och bolaget. Det kan man inte gripa någon för att de inte följer.
2017-09-19 18:01
Så hur gick detta till nu då? Enligt Gabriel Westin ska ju detta i princip inte ske... https://www.hd.se/2017-11-17/akte-pa-falsk-biljett-forsokte-springa-fran-busskontrollanter
2017-11-17 12:54
Eftersom oklarheter uppstått i kommentarsfältet angående busskontrollanternas befogenheter hoppas jag kunna bidra med en lite mer detaljerad förklaring. Först och främst vill jag bekräfta att Westins svar är korrekt. Han svar stämmer precis överens med lagens utformning. Allt han nämner går att bekräfta genom att läsa de lagar han hänvisat till. Att påstå att yrkesverksamma inom juridik skulle tolka de ovan nämna lagarna på olika sätt är högst otrolig då de berörda lagarna nämnda i texten är extremt tydliga. Skulle det däremot finns någon lag som ger utrymme för tolkning, ska man alltid kolla igenom det förarbete som finns till lagen. I förarbetet nämns det ofta detaljerat hur man tänkt att lagen ska tillämpas. Som svar till de ovan nämna kommentarerna: Gabriel Westin beskriver en händelse där ingen biljett visats upp, just på grund utav att biljetten tappats bort. Att tappa bort en biljett är inget brott i sig och eftersom inga lagar eller förordningar i dagsläget ger en busskontrollant några som helst befogenheter att kräva en resenär på legitimation behöver man alltså inte uppvisa detta. Det här är ingen tolkning det är juridisk fakta. Det finns oändligt många situationer i vårt land där det ställs krav på att uppvisa legitimation för att få behålla eller för att uppnå något. Nämner några exempel: för att få behålla sitt skjutvapen man burit med sig, för att få köpa alkohol på systembolaget eller för att bli insläppt på uteställen m.m. Nämnas bör dock, att vi i Sverige inte har något lagkrav så att man kan straffas för att inte uppvisa legitimation. Man kan dock bli nekad att få köpa alkohol, man kan bli nekad att få komma in på uteställen och vapnet kan bli omhändertaget om man inte kan uppvisa att man har rätt att inneha det, omhändertaget kan det bli av polis, tullverket, jakttillsynsman eller av kustbevakningens personal. När det kommer till kontrollanter på en buss (eller tunnelbana för den delen) så har de ingen som helst rätt att kräva att en passagerare ska uppvisa legitimation, dock har de, precis som Westin nämner i sitt svar, rätt att hålla kvar en resenär som tas på bar gärning just eftersom fängelse ingår i straffskalan för brottet bedrägligt beteende, detta finner ni i Brottsbalkens 9 kap. 2§ andra stycket. Polisen kan begära din legitimation om du t.ex. är misstänkt för ett brott, detta finner ni i Polislagen 14§. Ett krav som ställs på polisen för att få begära din legitimation är att det finns en särskild anledning till det. Polisen måste alltså ha ett lagstöd för att få rätt att begära att du uppvisar legitimation. Är du inte misstänkt för ett brott saknar alltså polisen lagstöd och har således ingen rätt att begära att få se din legitimation. Har polisen dock ett lagstöd men du väljer att inte uppvisa legitimation eller inte har möjlighet till detta kommer du med stor sannolikhet att bli frihetsberövad. När det kommer till envarsgripande är det Rättegångsbalkens 24 kap. 7§ andra stycket som är relevant. Paragrafen säger att den som begått ett brott, där fängelse är en påföljd och som påträffas på bar gärning eller på flyende fot, får gripas av envar (det vill säga av vem som helst). Vem som helst får även gripa personer som är efterlysta för brott. I paragrafen nämns också att den som begått brott skyndsamt skall överlämnas till närmsta polisman. Detta innebär att en busskontrollant som inte sett en passagerare stiga på utan giltig biljett inte kan ta till envarsgripande om resenären påstår sig ha tappat bort sin biljett. Att en busskontrollant misstänker att en resenär begått ett brott ger denne alltså ingen rätt att ta till envarsgripande eftersom det i ett sådant fall skulle vara en handling som står utanför den rätt som anges i paragrafen som reglerar envarsgripande. De kontrollanter som tar till ensvarsgripande i denna situation gör sig alltså skyldig till olaga frihetsberövande vilket innebär att kontrollanten utan lagligt stöd berövar resenärens frihet. Ett brott som beroende på grovhet kan ge allt från böter upp till 10 års fängelse. En kontrollant kan även göra sig skyldig till misshandel beroende på hur kontrollanten agerar i situationen. I länken någon kommenterade "https://www.hd.se/2017-11-17/akte-pa-falsk-biljett-forsokte-springa-fran-busskontrollanter". Står det klart och tydligt att busskontrollanterna fick ta del utav resenärens biljett som visade sig vara ogiltig (den var modifierad med tejp och med nytt datum påskrivet). Här har alltså en resenär visat upp en ogiltig biljett som denne åkt på. Att åka på en ogiltig biljett är ett brott. Här har resenären alltså gjort sig skyldig till ett brott, vilket resenären i situationen som Westin beskriver inte gjort ( alltså den resenär som tappade bort sin biljett). Eftersom personen som hade en ogiltig biljett försökte att fly platsen när den blivit påkommen ett brott, gav det busskontrollanterna en befogenhet att ta till envarsgripande. Som jag nämnde ovan står det i paragrafen att "den som påträffas på bar gärning eller på flyende fot, får gripas av envar", en beskrivning som väldigt bra stämmer in på resenären som nämns i länken. Jag hoppas att ni med denna förklaring fått förståelse för att det är två HELT OLIKA situationer och att Westins svar är korrekt utifrån den situationen som nämns i hans svar medan busskontrollanterna gjorde rätt utifrån den situation som nämns i länken på Helsingborgs dagblad.
2017-12-26 18:28
Personen i länken blev ju dock bara dömd för bedrägeri (plus våldsam motstånd), i beslutet har tingsrätten inte bedömt om busskontrollanter gjort rätt, inte heller har personen blivit dömd för att ha tjuv-åkt på en falsk biljett. Han blev dömd för han gjort våldsamt motstånd samt för sitt bedrägeri eftersom att han enligt tingsrätten avsiktligt vilselett busskontrollanterna + chauffören för sin egen (bedragaren) vinning. För övrigt är det ju precis som personen ovan skriver två helt olika situationer. Den ena där personen blivit tagen på bar gärning (det vill säga uppvisat en falsk biljett) medan det i Gabriel Westins situation handlar om en person som tappat bort sin biljett ( inte blivit tagen på bar gärning).
2017-12-26 18:37
Herregud! Den busskontrollant som kommenterade här bör bli anmäld ! Jag har tappat bort min biljett när jag åkte med Värmlandstrafik, de kontrollerade mig och jag berätta att jag tappat bort den, vi gick av vid hållplatsen och de skrev en tilläggsavgift, men jag gick därifrån, jag va nästan säker på att de skulle gå efter mig. Men de försökte inte stoppa mig utan klev på bussen igen. Det är tur att vissa vet vilka rättigheter de har... Det är fan riktigt skrämmande att det finns busskontrollanter som tror de kan ta till envarsgripande hur som helst, fastän det står TYDLIGT i lagen vilka KRITERIER som SKALL vara UPPFYLLDA för att FÅ ta till något sådant.
2017-12-26 18:50
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (26)
2018-03-07 Får en väktare eller ordningsvakt använda sin batong efter avslutat arbetspass för att stoppa ett brott som pågår?
2018-02-23 Kontroll av legitimation - ordningsvakt/entrévärd
2018-02-19 Får väktare bära batong i tjänsten?
2018-01-16 Ordningsvakters befogenhet

Alla besvarade frågor (53088)