Offentligrättslig och civilrättslig lag

FRÅGA
Vad är skillnaden mellan offentligrättslig lag och civirättslig lag?
SVAR

Hej!En offentligrättslig lag är en lag på den offentliga rättens område, medan en civilrättslig lag är en lag på civilrättens område. Den offentliga rätten rör förhållanden mellan stat och människa. Hit hör bland annat förvaltningsrätten (se t.ex. här), processrätten (se t.ex. http://www.lagen.nu/1942:740) och straffrätten (se t.ex. http://www.lagen.nu/1962:700). Civilrätten handlar om allt som inte är offentlig rätt, dvs. förhållanden mellan människor i övrigt. Exempel på civilrättsliga rättsområden är familjerätt (se t.ex. http://www.lagen.nu/1987:230), sakrätt (se t.ex. här), avtalsrätt (se t.ex. http://www.lagen.nu/1915:218) och obligationsrätt (se t.ex. här). Skillnaden mellan offentligrättslig lag och civilrättslig sådan utgörs alltså av vilka förhållanden lagen siktar in sig på, och vilka problem den är till för att lösa.Med vänlig hälsning,

Lotta Knapp
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (527)
2019-02-11 Möjlighet att kräva att staten väcker talan om återbetalning vid olagligt statsstöd
2019-02-08 Förordningar inom EU
2019-01-31 Får man sätta upp kameraövervakning på arbetsplatsen?
2019-01-30 Gäller tryckfrihetsbrott för verk som trycktes innan lagar trädde i kraft?

Alla besvarade frågor (65692)