Intresseavvägning vid byte av hyresrätt

2006-03-19 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min fråga gäller byte av hyreslägenhet. Båda parter är godkända, men Stockholmshem godkänner inte bytet p g a att det finns tomma lägenheter på mitt område. Mitt förslag var att jag skulle ta lägenheten i befintligt skick o renovera den och hjälpa damen som vill byta med mig med flyttningen. Hon vill ha en tyst lägenhet med snälla grannar och det har jag. Jag har ändrade familjeförjhållanden och har blivit hotad.
SVAR
I hyreslagen framgår att ett byte av en hyresrätt skall kunna
genomföras om hyresgästen har beaktasvärda skäl för bytet. Behov av större eller mindre p g a ändrade familjeförhållanden torde vara ett sådant skäl. Vidare skall bytet inte innebära någon påtaglig olägenhet för hyresvärden och det skall inte finnas några andra särskilda skäl som talar emot bytet. Tillstånd ges dock i allmänhet ej om hyresgästen kan lösa sin bostadsfråga på något annat lika acceptabelt sätt. Utifrån frågan är det av just den anledningen, att det finns andra lediga lägenheter i ditt område, som din hyresvärd motsätter sig bytet.
I hyreslagen framgår vidare att en grundläggande förutsättning för att få genomföra ett byte är att man har hyresnämndens tillstånd. Det innebär att man i kan söka tillstånd för sitt byte hos hyresnämnden vars beslut gäller
oavsett hyresvärdens åsikt. Vid hyresnämndens prövning vägs hyresgästens och hyresvärdens intressen för och emot bytet mot varandra.
I frågan nämns vidare att du blivit hotad. Att leva under hot torde vara ett högts beaktransvärt skäl för att få flytta till ett annat område men då det av frågan inte framgår några omständigheter kring detta vågar jag inte uttala mig om vilken betydelse det skulle ha i en prövning. Mitt råd till
dig är därför att vända dig till hyresnämnden för mer utförlig rådgivning.

Sara Edström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2108)
2021-12-03 Vad kan du göra åt grannen som knackar i väggen när du sover samt skriker?
2021-11-30 Får jag bygga en brygga utan markägarens tillstånd?
2021-11-30 Ofullständig fråga.
2021-11-30 Kostnad vid tvångsförsäljning

Alla besvarade frågor (97650)