Sparande av semesterdagar

2006-04-27 i Övrigt
FRÅGA
Hej Jag har varit anställd på en konsultfirma i Sverige i drygt 10 år. Det har blivit mycket jobb och per mars detta år hade jag 107 ej uttagna semesterdagar. Nu i april fick jag ett mail ifrån min arbetsgivare som sade att 47 av dessa dagar var mer än 6 år gamla och därför "förfallna" och skulle tas bort utan ersättning/betalning. Är detta verkligen möjligt? Jag har i mitt drygt 10 år gamla anställningsavtal ingen paragraf som nämner något om semesterregler. Tacksam för svar
SVAR
I semesterlagen finns bestämmelser som behandlar sparande av semesterledighet och semesterlön (18 – 23 §§). I lagen stadgas att arbetstagare som har rätt till mer än 20 semesterdagar med lön får spara sådana dagar till ett senare år. Sparade dagar skall dock läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades (se 18 §).

Om arbetstagaren dock har avsett att sparade semesterdagar skall förläggas till det femte året efter det semesterår då de sparades, och skulle sådan förläggning medföra betydande olägenhet, får överenskommelse träffas att semesterdagarna skall läggas ut under det sjätte året (se 20 §).

Sparade semesterdagar får alltså sparas under längst 5 år, med undantag för de omständigheter som nämns i föregående stycke.

Semesterlagen hittar du här


Mvh

Andreas Heed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)