Lojalitetsplikt mot arbetsgivare

2006-06-22 i Övrigt
FRÅGA
Hej jag har en fråga som gäller.Har arbetsgivaren rätt att betämma var en arbetstagare ska handla sina privata varor.Kan arbetsgivaren kräva att man handlar på det företag som man jobbar åt?
SVAR
Hej!
I ett anställningsförhållande krävs av arbetstagaren att denne är lojal mot arbetsgivaren. Lojalitetskravet ingår som ett led i anställningsavtalet. Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Illojalitet kan vara grund för både uppsägning (med uppsägningstid) och avsked (utan uppsägningstid).

Exempel på handlingar som i domstol ansetts vara illojala är förskingring, eller att den anställde driver en konkurrerande verksamhet, om den konkurrerande verksamheten skadar arbetsgivaren. Brott mot tystnadsplikten eller att avslöja hemlig information i syfte att skada arbetsgivaren, kan också vara ett brott mot lojalitetsplikten.

Som du märker tar lojalitetsplikten sikte på andra situationer än den du beskriver. Alltså finns det inte något lagligt stöd för en arbetsgivare att kräva att de anställda handlar på det egna företaget. Inköp för privat bruk har ingen anknytning till en anställning och därför gäller inte lojalitetsplikten här.

Mvh
David Lillo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)