Att arrendera sin egen mark

2005-11-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Kan vi syskon arrendera tomtmark av oss själva? Vi äger marken tillsammans och vill stycka ut tomter till var och en. Eftersom det kostar en slant att stycka ut så tänkte vi arrendera istället. Hur ser det ut vid ev dödsfall och arv. Vi har barn.
SVAR
Hej!
Såvitt jag vet finns inget uppenbart rättsligt hinder för er att arrendera ut mark till er själva. Alla era åtaganden med fastigheten kräver dock samtliga delägares samtycke enligt Samäganderättslagen.
Att arrendera mark ger inte tillnärmelsevis samma rättsverkningar äga en avstyckad fastighet. Arrende är en nyttjanderätt vilket b.l.a. medför
1. att det inte går att belåna marken eller huset
2. att dina arvingar inte har någon arvsrätt i nyttjanderätten.
Då Du eller ditt syskon avlider får era arvtagare som huvudregel endast träda in som arrendator om jordägaren ger sitt godkännande. Om dina barn är arvingarna så kommer det resultera att de ärver din andel av fastigheten och följaktligen tillsammans med dina/ditt syskon skall bestämma om de får fortsätta att arrendera marken.
Den största nackdelen för er att arrendera ut marken är att den endast får nyttjas mot ersättning och då faller ju hela idén med att spara pengar. Bestämmer ni er för att arrendera ut marken gratis är det inte längre ett arrende utan en benefik nyttjanderätt. Benefika nyttjanderätter är ett oreglerat område i svensk rätt och jag känner inte att frågan föranleder några vidare spekulationer om detta.
Utbetalar ni ersättning för nyttjanderätten går ju vederlaget till er själva och det blir då enligt min bedömning även här någon typ av benefik nyttjanderätt.
Min slutsats blir alltså, om ni är ute efter att få mark som bär egenskap av en egen fastighet med möjlighet till panträtt, rätt att ärva o.s.v. finns ingen annan utväg än att ansöka om fastighetsbildning hos lantmäterimyndigheten.Joel Wickman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2108)
2021-12-03 Vad kan du göra åt grannen som knackar i väggen när du sover samt skriker?
2021-11-30 Får jag bygga en brygga utan markägarens tillstånd?
2021-11-30 Ofullständig fråga.
2021-11-30 Kostnad vid tvångsförsäljning

Alla besvarade frågor (97695)