Avbryta avhysning?

2010-03-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Har idag fått ett utslag från Kfm där det står att jag skall avhysas från min lägenhet den 30 mars. För ca 3 månader riskerade jag avhysning p.g.a. att jag hade flera obetalda hyror hos min hyresvärd, Kristianstadsbyggen AB. Jag träffade då en uppgörelse med dem om att avhysningen inte skulle verkställas om jag betalade en hyresdeposition motsvarande 4 månadshyror samt betalade in resterande uteblivna hyror. Vilket jag gjorde. 18/1 skrev jag ett avtal med Kristianstadsbyggen AB (ABK) där det står att jag har betalat en hyresdeposition på 10.232 kr och att i samband med detta får jag tillbaka hyresrätten. Detta borde väl innebära att ett nytt hyresförhållande har uppkommit och att den gamla ansökan till Kfm om avhysning ej längre borde gälla? Enligt Kfm som jag har haft mailkontakt med är detta avhysningsutslaget daterat 2009-12-16, alltså innan jag skrev avtalet med Abk. Jag har bestridit detta hos Kfm men de hävdar att det finns inget att gör då fristen har gått ut, och att jag ska försöka förhandla fram en lösning hos min hyresvärd. Men det borde väl finnas en annan neutral instans att vända sig till? Om nu min hyresvärd vägrar återkalla avhysningen, vad kan jag göra?! Jag är helt förtvivlad och jag skulle väldigt gärna uppskatta hjälp med detta. Det bör tilläggas att jag har ingen som helst aktuell skuld hos min hyresvärd idag men att jag betalade hyran för mars 11 dagar försent, pga ett misstag som jag inte upptäckte förrän jag fick ett inkassokrav av dem. Tacksam för svar!
SVAR
Hej,

Som hyresgäst innehar du normalt ett besittningsskydd till din lägenhet. Begreppet innebär enligt 12 kap Jordabalken (nedan kallad hyreslagen, HL) att du har rätt att sitta kvar som hyresgäst vid hyresavtalets utgång och att du inte behöver vidta någon åtgärd om du blir uppsagd för avflyttning, se 45-52 §§ HL.

Ditt besittningsskydd kan dock förverkas av vissa omständigheter, bland annat för sent betald hyra enligt 42 § 1st 1 p HL, se här

Att din hyresrätt är förverkad medför en rätt för din hyresvärd att säga upp ditt avtal i förtid. En sådan uppsägning börjar normalt med en ansökan hos kronofogdemyndigheten om avhysning, om du ej bestrider denna kommer ansökan inte prövas av domstol utan din hyresvärds ansökan läggs till grund för kronofogdens rätt att avhysa dig. Detta följer av lagen om betalningsföreläggande 42 §, se här

Det är förmodligen förfarandet enligt ovan som lett fram till utslaget om avhysning som du fick i december 2009. Detta utslag kan läggas till grund för avhysning enligt 3 kap 1 § Utsökningsbalken (UB), se här

Enligt din utsago har du efter detta betalat dina skulder och avtalat med hyresvärden om betalning och fortsatt hyresavtal. Om detta händelseförlopp även är hyresvärdens uppfattning av situationen bör denna återkalla sitt avhysningsföreläggande, därav hänvisar kronofogdemyndigheten dig att förhandla med denne. Om hyresvärden vägrar att återkalla skall du kunna bestrida verkställighet enligt 3 kap 21 § UB. För att ha framgång med det krävs att du kan visa att du fullgjort din betalningsskyldighet. Kan du visa detta krävs det att din hyresvärd får ett nytt utslag om avhysning för att kunna rikta dessa krav mot dig igen. Gör Abk detta kan du denna gången bestrida kravet och i så fall få tvisten prövad i tingsrätt, se här

Detta är dock en lång, svår och i vissa fall kostsam väg att gå. Mitt förslag är att du genast kontaktar hyresvärden för att försöka reda ut situationen. I fortsättning är det av extrem vikt att du betalar hyran i tid då även en veckas försening ger din hyresvärd rätt att få ett utslag enligt tidigare nämnda lagen om betalningsföreläggande, se här

Med vänliga hälsningar


Martin Fridh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)