Adoption av sambos barn

2018-04-09 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag har ett barn på två år som blivit uppfostrad med min fästman sedan han var fyra månader gammal. Fadern vägrar ge upp sonen men har inte träffat sonen på snart sju månader och hör inte av sig till mig när han inte kommer till bestämt umgänge. Nu till frågan är om min fästman kan få adoptera min son och hur vi kan gå tillväga. Jag har ensam vårdnad om sonen och vi har även ett gemensamt barn och vi vill inte behöva separera på barnen om något skulle hända mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Reglerna om adoption hittar vi i Föräldrabalken (FB).

När det handlar om att adoptera barn gemensamt dvs att barnet kommer få två vårdnadshavare så gäller den rätten endast för makar. Detta innebär därmed att det endast är en make som kan adoptera den andre makens barn (förutsatt att vårdnaden inte ska övergå utan bli gemensam). För sambor finns därmed ingen rätt att adoptera den andre sambons barn (se 4 kap. 3-4 §§ FB).

Vidare gäller att föräldrarnas samtycke till adoption krävs när det rör barn som inte fyllt arton år. Detta krav på samtycke gäller däremot inte från förälder som inte har någon del i vårdnaden (se 4 kap. 5 § 2 stycket FB). Detta innebär att även om din sons far, som inte är vårdnadshavare, motsätter sig adoptionen så kan den trots detta genomföras.

Om det rent processuella kan kort sägas att ansökan om adoption sker hos domstol där en bedömning gällande lämpligheten i adoptionen kommer prövas (se 4 kap. 6 FB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (497)
2020-02-26 Kan jag som ensamstående adoptera en myndig person?
2020-02-19 Ärver jag mina biologiska föräldrar efter adoption?
2020-02-09 Adoptionshandlingar
2020-02-05 Kan en adoption upphöra när föräldrarna skiljer sig?

Alla besvarade frågor (77416)