Allmänna reklamationsnämnden ger rekommendationer

2021-06-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad blir det för konsekvenser för ett företag om det vägrar följa ett beslut av en tvist mellan två parter, som fattats av ARN ( Allmänna Reklamationsnämnden ) ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det får inga rättsliga konsekvenser om ett företag vägrar följa ett avgörande från Allmänna reklamationsnämnden. En dom eller ett beslut från en domstol får genom s.k. rättskraft konsekvenser för parterna, s.k. rättsföljder. Har domstolen avgjort ett mål och i domen sagt att den ene parten ska fullgöra betalning är rättsföljden att denne ska betala. Ytterligare rättsföljder kan följa om den betalningsskyldige inte betalar. Domen kan ha den rättsföljden att ränta löper fram tills betalning. Vidare kan domen också användas som en exekutionstitel, d.v.s. domen kan ges in till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Allmänna reklamationsnämndens avgörande har ingen rättsföljd eftersom den ger rekommendationer till parterna (3 § förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden). Det kan få konsekvenser ändå om ett företag inte väljer att följa rekommendationen som myndigheten ger eftersom det innebär att dålig publicitet för företaget. Allmänna reklamationsnämnden sammanställer inte själv några listor över företag som inte följer rekommendationerna. Eftersom uppgifterna är offentliga sammanställs de ändå ofta av medier och konsumentorganisationer, så som organisationen Sveriges konsumenter.

Till skillnad från en vanlig domstol sysslar Allmänna reklamationsnämnden med s.k. alternativ tvistlösning (1 § förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden). En anledning till en sådan lösning är att det ska vara en lättillgänglig och rättssäker hjälp för konsumenten, det kan ju också vara kostsamt att ta en tvist till domstol.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Peter Pargell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1208)
2021-11-30 Polisens möjligheter att avlyssna ett telefonsamtal
2021-11-30 Hur gör jag om jag blir åtalad trots avsaknad av brottsliga intentioner?
2021-11-29 Hur länge är en dom kvar i belastningsregistret? Överklaga utan den andres vetskap?
2021-11-28 När får polisen avlyssna samtal?

Alla besvarade frågor (97596)