Ändra underhållsbirdag

2019-02-28 i Underhåll
FRÅGA
Jag har skrivit ett underhållsavtal med min tidigare fru under en period då jag hade god ekonomi för snart två år sedan. Avtalet träffades i samband med skilsmässa.Nu har jag betydligt sämre ekonomi - men dock samma lön. Jag har svårt att få privatekonomin att gå ihop bl.a. pga att jag fått nytt barn med ny partner..Mitt ex har därtill nu en sambo som betalar en del av deras gemensamma kostnader.Jag förstår att underhållsavtal kan omförhandlas vid sänkt lön. Kan omförhandling även begäras vid andra omständigheter? Vad har jag för rättigheter/möjligheter att få underhållet sänkt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att undrar om det är möjligt att ändra det belopp som du betalar i underhållsbidrag till din tidigare fru för ert barn.

Regler om underhållsbidrag och underhållsskyldighet hittar vi i 7 kap. Föräldrabalken (FB).

Föräldrarna har rätt att gemensamt besluta om ändring av underhållsbidraget, oavsett om beloppet bestämts genom dom eller avtal. I dessa fall kan advokat eller socialnämnden kontaktas för att upprätta avtal med ändringen. Om föräldrarna inte är överens om att underhållsbidraget ska ändras har vardera förälder rätt att hos domstol begära jämkning av den dom eller det avtal genom vilket underhållsbidraget bestämts (se 7 kap. 10 § FB). För att jämkning ska ske krävs att förhållanden ändrats på ett sådant sätt att det föranleder ändring av underhållsbidraget. Det måste därmed röra sig om en i sammanhanget betydelsefull ändring. Som exempel på sådan betydelsefull ändring har i vissa fall ansetts vara att förälders inkomst kraftigt ökat eller minskar samt att en förälder även blivit underhållsskyldig mot ett ytterligare barn. Vad som är en betydelsefull ändring får dock bedömas i det enskilda fallet och kan därmed vara olika från fall till fall.

För att besvara din fråga kan först konstateras att du och din tidigare fru har rätt att gemensamt besluta om att ändra underhållsbidraget. Om ni inte är överens om att en ändring ska ske finns en möjlighet att hos domstol begära om jämkning. Din tillkomna underhållsskyldighet mot ditt och din partners barn kunna torde kunna utgör en sådan betydelsefull ändring som kan medföra jämkning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lovisa Wanhatalo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1093)
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?

Alla besvarade frågor (96532)