Anskaffningsvärdet av fastighet vid arv och schablonregleringen i 45:28 IL

FRÅGA
HejOm jag säljer en fastighet som jag fått i gåva, behöver jag då skatta på hela försäljningsbeloppet? Har taxeringsvärdet något att göra med saken? Jag har inte varit bosatt på fastigheten och den kommer att säljas under taxeringsvärdet. Anskaffnings värdet är lite svårt då det är en fastighet som gått i arv i flera generationer. Mvh Jimmie
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid försäljning av fastighet med vinst uppstår en kapitalvinst. Kapitalvinsten beräknas genom att ersättningen för fastigheten minskas med kostnader för försäljning och omkostnadsbeloppet 44 kap. 13 § Inkomstskattelagen (IL),här. Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning ökat med utgifter för förbättring s.k. förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Förbättringsutgifter är kostnader för ny-, till- och ombyggnader. Dessa utgifter får räknas med i omkostnadsbeloppet om de uppgått till minst 5 000 kr under ett år (45 kap. 11 § IL). Har det under de senaste fem åren skett förbättrade reparationer och underhåll räknas de också som förbättringsutgifter (45 kap. 12 § IL).

Överlåtelse av fastighet genom arv är ingen avyttring och medför därför ingen kapitalvinstbeskattning. Istället inträder du i arvlåtarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Ditt anskaffningsvärde motsvarar alltså det anskaffningsvärde som personen du ärvde fastigheten av hade. Om även arvlåtaren ärvt fastigheten kommer han i sin tur överta den tidigare ägarens skattemässiga situation. Du får alltså det anskaffningsvärde som den senaste ägaren som förvärvade fastigheten genom köp hade. Om detta förvärv skedde innan 1952 kan du välja att använda 150 % av taxeringsvärdet för år 1952 (45 kap. 28 § IL).

Av kapitalvinsten ska tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning (45 kap. 33 § IL). Skattesatsen på detta belopp är 30 % (65 kap. 7 § IL).

Att fastigheten överlåts under taxeringsvärdet kan göra att överlåtelsen inte ses som en försäljning utan som en gåva. Detta följer av den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Enligt denna princip behandlas hela överlåtelsen som en gåva om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde. För att principen ska vara tillämplig krävs det att de förmögenhetsrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. Dessa innebär att en förmögenhetsöverföring ska ha skett, att överlåtelsen var frivillig samt att det fanns en gåvoavsikt hos överlåtaren. Om förvärvaren av fastigheten är närstående presumeras en gåvoavsikt.

Inget i din text tyder på att det skulle finnas en gåvoavsikt men jag ville ändå göra dig uppmärksam på detta eftersom fastigheten skulle säljas under taxeringsvärdet.

Vänliga hälsningar,

Ola Silvén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (252)
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?
2021-10-21 Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?
2021-09-23 Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

Alla besvarade frågor (97616)