Är det lagligt att gifta sig med fler än en person?

FRÅGA
Om jag är i en trevägsrelation där alla älskar varandra kan vi då gifta oss alla tre till varandra?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är nej, månggifte är inte tillåtet i Sverige. Ett äktenskap är ett slags juridiskt avtal som enbart kan ingås mellan två personer, 1 kap 1 § Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Om någon av er skulle vara gift sedan tidigare eller är i ett registrerat partnerskap så utgör det ett s.k. äktenskapshinder att gifta sig med ytterligare en person. I 2 kap 4 § ÄktB föreskrivs att den som är gift eller har en registrerad partner inte får ingå äktenskap. Äktenskapet som ingås blir däremot inte ogiltigt men det finns då särskilda bestämmelser som gör att åklagaren kan föra en talan om äktenskapsskillnad, 5 kap 5 § 3 stycket ÄktB.

I Sverige är det vidare ett brott, s.k. tvegifte, att gifta sig med en ogift person om man redan är gift. Det innebär att om man ändå gifter sig med en tredje person, kan man åtalas för brottet tvegifte, 7 kap 1 § brottsbalken (1962:700) (BrB). I annat fall kan man även åtalas för osann försäkran, 15 kap 10 § BrB om man vid prövningen av äktenskapshinder enligt 3 kap 1 § ÄktB felaktigt uppger att man inte är gift.

Det innebär att alltså att det inte är möjligt för er tre att tillsammans ingå äktenskap.

Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Victoria Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97717)