Är en anmälan till en myndighet en offentlig handling?

FRÅGA
Hej, blir min anmälan och mitt namn offentliga handlingar ifall jag IVO anmäler en läkare/mottagning och/eller får skadestånd pga läkaren gjort felbedömning så jag skadats?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Anmälan utgör som utgångspunkt en offentlig handling

I och med att en anmälan inkommer till en myndighet så utgör den en offentlig handling, 2 kap 3 och 6 §§ tryckfrihetsförordningen (TF). Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga vilket innebär att allmänheten kan begära ut dessa handlingar för att ta del av dem.

I vissa fall kan en handling vara sekretessbelagd

Handlingarna kan dock begränsas genom sekretess, 2 kap 2 § TF. Situationer då sekretess kan förekomma stadgas i offentlig- och sekretesslagen (OSL).

En sekretessprövning kommer i så fall göras på den anmälan som begärs ut. Rör sig sig t.ex. om uppgifter som kan skada en enskildes personliga förhållanden kan uppgifterna censureras/maskas alternativt inte skickas ut alls. Exempelvis kan det förekomma sekretess om man gör bedömningen att den som gjort anmälan riskerar att bli utsatt för våld om den anmälan avser, det vill säga den misstänkta, får ta del av den, 35 kap 2 § OSL.

Avslutningsvis

Det kommer göras en bedömning utifrån det enskilda fallet. Jag kan alltså inte säga om din IVO-anmälan är sekretessmarkerad eller inte.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (367)
2021-09-22 Har XX körkort?
2021-08-28 Kan man ta bort uppgifter om belastningsregister från Mrkoll?
2021-08-27 Vill veta om en person har körkort?
2021-08-27 Meddelas part i mål när dom begärts ut?

Alla besvarade frågor (95869)