Kan man ta bort uppgifter om sig själv på Mr Koll?

2020-11-23 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej jag vill ta bort alla information som gäller mig på Mrkoll.
Linus Långbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det går begära att Mr Koll tar bort uppgifter om dig. Svaret på denna fråga är tyvärr ett nej. Webbsidan Mr Koll har ett utgivningsbevis och detta regleras i yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) 1 kap. 5 §. De har alltså en grundlagsskyddad rätt att publicera dessa uppgifter på sin webbsida. Det hindrar dock inte dig från att kontakta dem och be dem att ta bort uppgifterna, men de är tyvärr som sagt inte skyldiga att göra det. Det finns dock ett annat möjligt sätt att skydda dina uppgifter. Informationen som Mr Koll publicerar är tillgänglig för allmänheten via offentlighetsprincipen. Med principen menas att allmänheten har rätt att ta del av dessa uppgifter från stat och kommun. Dessa uppgifter är alltså i vanliga fall offentliga. Du kan ansöka om att dina personuppgifter ska vara skyddade, vilket skulle leda till att Mr Koll inte lika lätt får tillgång till uppgifter om dig. Detta kan du göra hos skatteverket. Mer information om detta hittar du här: https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter.4.18e1b10334ebe8bc80001711.html Sammanfattning: I detta fall så skulle jag rekommendera att du kontaktar Mr Koll i första hand och ber dem att ta bort uppgifterna om dig. Om detta inte lyckas och du upplever att det verkligen skadar dig så skulle jag rekommendera att du hör av dig till skatteverket för att ansöka om att skydda dina personuppgifter. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Omfattas betyg av offentlighetsprincipen?

2020-11-19 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, min dotters skola lämnade ut hennes betyg till en annan elev som frågade efter dem. Min dotter blev väldigt upprörd över detta och skolan sa att de inte har gjort något fel. Hur kan det vara rätt av dem att lämna ut min dotters betyg?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlighetsprincipen är en princip som regleras i 2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och gäller för alla svenska myndigheter. Principen innebär att allmänheten har rätt att ta del av offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Detta innefattar även kommunala skolor, men dock inte privata skolor. Av frågan framgår inte om din dotter går i en kommunal eller privat skola. Om det är så att din dotter går i en kommunal skola, har de på grund av offentlighetsprincipen, en skyldighet att lämna ut hennes betyg till den som begär det. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är folkbokföringsuppgifter offentliga?

2020-10-26 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |En privatperson har tagit ut mina uppgifter via skatteverkets navet. Hur kom denne över mina uppgifter? Samt mina barns fullständiga personnummer!!!Är detta lagligt? Eller bör jag anmäla detta?Kan vem som helst få utskrivet personuppgifter, bara sådär?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skatteverket har en folkbokföringsdatabas som innehåller uppgifter om bland annat namn, personnummer och folkbokföringsadress. De flesta uppgifterna i databasen är offentliga. Det betyder att vem som helst kan begära ut uppgifterna från Skatteverket och ta del av dem. Detta följer av offentlighetsprincipen som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen).Huvudregeln är alltså att alla uppgifter i databasen är offentliga. Utgångspunkten är att de ska lämnas ut om någon begär det. Vissa känsliga uppgifter i databasen kan däremot omfattas av sekretess (22 kap. 1 § offentlighets – och sekretesslagen, OSL). Om man har skyddad folkbokföring så gäller sekretess (22 kap. 2 § OSL).Svar: En privatperson kan alltså få ut dina folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Vem kan se mina tidigare domar och kan polisen se mitt "gamla" belastningsregister?

2020-10-10 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hejsan! Jag är idag 36 år men har i mina yngre dagar begått en del brott som jag blivit dömd för. Påföljderna har alltid varit böter och vid två tillfällen samhällstjänst. Jag var 25år gammal när jag fick min senaste dom och lever idag ett underbart liv. Men vad jag undrar över är- vem kan se mina tidigare straff/påföljder i domstolens register och hur går man tillväga för att få fram informationen? Eller om jag blir stoppad av polisen vid en eventuell trafikkontroll, kan de då se mitt "gamla" register eller blir jag tagen för en lögnare om jag svarar att jag inte har någonting i mitt register? Tacksam för svar. Mvh
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad härligt att höra att du idag lever ett underbart liv! För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om belastningsregister och offentlighets- och sekretesslag (förkortas OSL).Jag kommer dela in mitt svar i tre delar. Den första handlar om vem som kan se dina tidigare domar och hur man går tillväga för att få fram dessa, den andra handlar om vem som har rätt att se ens brottsregister och den tredje handlar om preskription. Din fråga handlar inte uttryckligen om preskription men min bedömning är att det är nödvändigt att ta upp för att ge dig ett fullgott svar.Vem kan se mina tidigare domar och hur går man tillväga för att få fram informationen?De flesta handlingar som ingår i domstolars verksamhet, även domar där straff / påföljder syns, blir s.k. allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt att begära ut dessa handlingar, det följer av den s.k. offentlighetsprincipen som gäller i Sverige. Offentlighetsprincipen, som utgör rätten för allmänheten att ta del av allmänna handlingar, gäller förutsatt att handlingen inte är belagd med sekretess. En handling kan sekretessbeläggas t.ex. för att skydda allmänna intressen eller privatpersoners hälsa, sexualliv, uppgifter om bidrag och socialförsäkringar.För att begära ut en sådan allmän handling kan man kontakta domstolen. Kontakten kan t.ex. ske via mejl, telefon eller ett besök på aktuell domstol. Alltså, allmänheten kan få tillgång till dina tidigare domar och detta genom att kontakta domstolen för att begära ut dem. Personen kommer då få information om dina straff / påföljder då det är uppgifter som i regel framgår av domen.Vem har rätt att se mitt brottsregister?För den delen av din fråga som handlar om ifall polisen kan se ditt "gamla" register och tänka att du ljuger så gäller andra regler än ovan om dina domar. Det du har dömts för ska förvisso stå med i belastningsregistret (3 § första punkten lag om belastningsregister), och polisen har rätt att se detta register (6 § andra punkten lag om belastningsregister). I förhållande till det allmänna är registret dock, till skillnad från domarna som är allmänna handlingar, belagt med sekretess (35 kap. 3 § OSL).Hur den s.k. preskriptionsfristen påverkarBegångna brott ligger inte kvar i belastningsregistret för evigt, de har en s.k. preskriptionsfrist. Efter en viss tid kommer alltså brottet inte synas i belastningsregistret längre, inte ens för polisen.För de tillfällen då du fått böter som påföljd är preskriptionsfristen 5 år (17 § nionde punkten lag om belastningsregister). För de två tillfällen då du dömdes till samhällstjänst är preskriptionsfristen 10 år om du vid tillfället för brottet vad över 18 år och 5 år om du var under 18 år (17 § fjärde punkten lag om belastningsregister).Med tanke på att du var 25 år när du fick din senaste påföljd för brott har alltså samtliga brott preskriberats och gallras inte längre i ditt belastningsregister. Polisen bör därför inte se dig som en lögnare vid en eventuell trafikkontroll eller liknande.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Omfattas betyg av offentlighetsprincipen?

2020-11-20 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Jag skicka en förfrågan om att begära ut betyg från annan elev på en kommunal skola , men blev nonchalerad. Bryter de mot offentlighetsprincipen då och är det brottsligt att göra sådan avvikelse?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlighetsprincipen är en princip som regleras i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och gäller för alla svenska myndigheter. Principen innebär att allmänheten har rätt att ta del av offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Detta innefattar även kommunala skolor, men dock inte privata skolor. Betyg inom kommunala skolor omfattas av begreppet "offentlig handling", vilket innebär att skolan bryter mot offentlighetsprincipen genom att inte lämna ut de efterfrågade betygen. Det du kan göra om skolan inte vill lämna ut betygen till dig, är att begära att få det nekande beslutet i skriftlig form. I det skriftliga beslutet ska det anges hur du ska gå tillväga för att överklaga det. Du kan även anmäla skolan till Justitieombudsmannen som är en tillsynsmyndighet, vars uppgift är att granska att myndigheterna utför sina uppgifter i enlighet med lagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur får man tag i personnummer på en avliden person?

2020-11-05 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Jag försöker få fullständigt personnummer på avliden moster. Jag vet hennes namn och födelsedatum. Hur går jag tillväga?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom frågan publiceras har jag valt att omformulera frågan så att inte namn på någon person framgår av frågan. För att få reda på din avlidna mosters fullständiga personnummer rekommenderar jag att du kontaktar Skatteverket. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Rätten att ta del av allmänna handlingar i enlighet med yttrandefriheten

2020-10-11 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Kan rätten att få tillgång till allmänna handlingar utläsas någonstans i EKMR artikel 10 eller är det en lag i sig självt? Och brukar Europadomstolen pröva frågor om rätten att få tillgång till allmänna handlingar? Hur prövar man dessa fall?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten att få tillgång till allmänna handlingar hör till den så kallade offentlighetsprincipen som är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. Denna regleras främst i en av våra grundlagar, Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (förkortad TF) där det finns bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Dessa hittar du under lagens andra kapitlet (2 kap TF). Rätten att ta del av offentlighets handlingar är därmed ett lagstadgat uttryck för offentlighetsprincipen som kallas för handlingsoffentlighet. Observera att även om denna är en grundläggande rättighet begränsas den av bestämmelserna om sekretess. Dessa bestämmelser hittar du i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (förkortad OSL). Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen Regeringsformen samt Europakonventionen (EKMR). Gällande artikel 10 i EKMR så behandlar denna rätten till yttrandefrihet. I första stycket artikel 10 stadgas det att var och en har rätt till yttrandefrihet som innefattar rätten att ta emot och sprida uppgifter utan offentlig myndighets inblandning, inbegripet även rätten att få tillgång till allmänna handlingar. Inskränkningar i form av sekretess är dock tillåtna i enlighet med artikelns andra stycke, om denna inskränkning är föreskriven i lag och är nödvändig i ett demokratiskt samhälle.Europadomstolen har prövat rätten om att få tillgång till allmänna handlingar i bl.a. fallet Helsinki Bizottág mot Ungern. Frågan i målet rörde en ideell organisation som blev nekad allmänna handlingar rörande hur den ungerska polismyndigheten utser offentliga försvarare åt misstänkta personer. Europadomstolen prövning gick ut på att fastställa om den ungerska myndighetens nekande kunde berättigas med stöd av andra stycket artikel 10, med anledning till statens hänvisning om att det skulle föreligga ett otillåtet intrång i de berörda försvararna personliga integritet enligt den ungerska personuppgiftslagen att lämna sådana uppgifter till allmänheten. Domstolen fann dock med hjälp av en helhetsbedömning av omständigheterna i fallet att ett sådant nekande innebar ett brott mot yttrandefriheten stadgat i artikel 10 EKMR. Domen tyder på att allmänhetens rätt att ta del av offentliga handlingar sträcker sig långt i ett demokratiskt samhälle och inskränkningar av yttrandefriheten i artikel 10 ska normalt hållas inom snäva gränser. Det avgörande är dock en enskild helhetsbedömning av de motstridiga intressena i det enskilda fallet. Hoppas detta svar gav klarhet kring dina funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hur tar man reda på någons körkortsbehörighet?

2020-10-06 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej har XX haft körkort ?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ta reda på en persons körkortsuppgifter kan du vända dig till Transportstyrelsen och begära ut de efterfrågade uppgifterna om personen i fråga. Du kan kontakta dem antingen via mail eller per telefon. Uppge vilken uppgift du vill begära ut samt namn och personnummer för den som uppgiften gäller. Kontaktuppgifter hittar du här. Med vänliga hälsningar