Är det sekretessbelagt vid vilken anstalt en fånge är placerad?

FRÅGA
Hej!måste ens advokat få reda på var man ska sitta i fängelse? Och är de hemligt var man ska sitta/sitter? Eller går de lätt att ta reda på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! På din fråga är offentlighets- och sekretesslagen tillämplig (OSL).

Är det det sekretessbelagt vid vilken anstalt en fånge är placerad?

Vid vilken anstalt som en fånge är placerad är inom svensk rätt inte offentlig information. Din fråga testades i ett rättsfall i kammarrätten i Jönköping (mål nr 1699-11 dom 2011-08-03). I målet testades alltså huruvida information kring vid vilken anstalt en fånge är placering vid är offentlig eller sekretessbelagd information. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar att sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs (35 kap. 15 § första stycket OSL).

I målet kom dock kammarrätten fram till att när det gäller beslut om anstaltsplacering omfattas detta inte av sekretessen i 35 kap. 15 § OSL. Kammarrätten kom i målet fram till att det inte är hemligt vid vilken anstalt en fånge är placerad även om det föreligger någon fara mot hen eller inte. Kammarrätten menade att det är kriminalvården som ansvarar för de intagnas säkerhet.

Hur får man reda på vid vilken anstalt en fånge är placerad?

För att ta reda på vilken anstalt en fånge är placerad kan man skriva ett brev till kriminalvården. Mer information kan du hitta på kriminalvårdens hemsida här. Jag skulle säga att det är ganska enkelt för en advokat att få reda på vid vilken anstalt dess klient sitter på.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Med vänliga hälsningar,

Hanna Haavisto
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (390)
2022-01-18 Banksekretess - tvist i ARN?
2022-01-17 Begäran om utdrag ur annans belastningsregister
2021-12-31 Hur kan jag ta reda på om en person har fler barn?
2021-12-31 Hur begär jag ut kopia av polisanmälan?

Alla besvarade frågor (98655)