Är mitt banklån preskiberat?

2018-11-30 i Preskription
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om preskription. Jag har ett banklån som jag tog år 2005-2006. Borde det inte vara preskriberat nu? Jag har bott utomlands sedan 2005. 13 år har gått och jag har inte fått ett enda brev från banken eller inkassobrev. De säger att de har skickat det, samt gett mig kopior nu. Papperna har skickats till en adress där jag bara bodde på i 8 månader, jag har varit skriven på andra adresser efter det men aldrig fått några brev, men banken har haft fel adress, så det borde ha fått tillbaka alla brev/papper och fattat att jag inte bodde där, nu har jag flyttat tillbaka och de kräver dessa pengar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om preskription regleras i preskriptionslagen (1981:130).

Banklån kan preskriberas efter 10 år enligt 2 § preskriptionslagen (1981:130). Preskriptionstiden börjar löpa från den dagen då banklånet uppstod eller från det senaste preskriptionsavbrottet (se 6 § preskriptionslagen (1981:130). Hur preskription avbryts anges i 5 § preskriptionslagen (1981:130).

Eftersom du inte har fått några brev från banken eller inkassobrev, så kan du argumentera för att preskriptionen inte har avbrutits och att lånet därmed är preskriberat. Enligt praxis är det även upp till banken att bevisa att du faktiskt har fått breven. Och enbart den omständigheten att banken påstår att brev vid flera tillfällen sänts till dig på en viss adress utan att komma i retur, så innebär det inte att banken har styrkt preskriptionsavbrott. Banken har dock bevisat att preskription avbrutits om de har skickat breven till en adress där du har en anledning att bevaka din post. I detta fall så kan man dock argumentera för att banken inte har gjort det och därmed så kan man argumentera för att banklånet är preskriberat.

Vänligen,

Claudia Lienert
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (582)
2021-04-14 Preskriptionstid och arv av skulder
2021-04-14 Har en konsumentfordran preskriberats?
2021-04-13 Vad innebär det nya lagförslaget om absolut preskription?
2021-03-31 Vad som gäller för överlåtande av fordringar och preskription

Alla besvarade frågor (91196)