Arv efter son utan egna barn

2019-01-29 i Arvsordning
FRÅGA
jag har en vuxen ensamstående son utan egna barn . Hans far och jag har aldrig levt tillsammans . Om vår son skulle dö före oss , ärver vi vår son ? Men ärver hans far ,vår sons del efter mig sen om jag dör före honom? Jag lever ensam men har ett barn till. Vill inte att min sons far ska ärva mig .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Som jag förstår din fråga undrar du dels över vem/vilka som ärver din son samt om din sons far på något sätt skulle kunna ärva del ur din kvarlåtenskap om du går bort före honom.

Huvudregeln är att barnen ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtarens barn gått bort ärver dennes barn (dvs arvlåtarens barnbarn) istället (se 2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Har arvlåtaren inga avkomlingar är det istället arvlåtarens föräldrar som ärver (2 kap. 2 § ÄB). Om någon av arvlåtarens föräldrar gått bort innan arvlåtaren är det den avlidne förälderns barn (arvlåtarens syskon) som ärver istället (2 kap. 2 § andra och tredje styckena ÄB). Eftersom din son inte har några barn innebär detta att du och sonens far är de som ärver honom.

När det gäller arvet efter dig blir huvudregeln aktuell. Dina barn är de som har rätt att ärva dig. Om något utav barnen gått bort dessförinnan och efterlämnar egna barn ärver dessa istället. Om något av dina barn gått bort före dig men inte har egna barn kommer hela arvet tillfalla det barn som finns kvar i livet. Din sons far har därmed inte rätt att ärva dig istället för er son om sonen gått bort före dig. Om din son går bort efter dig och fadern sedan finns i livet när er son går bort har fadern rätt att ärva hälften av sonens kvarlåtenskap och kan därigenom eventuellt få en del av det som tidigare utgjort sonens arv efter dig. Den andra hälften av sonens kvarlåtenskap tillfaller sonens syskon (din andre son) som ärver istället för dig.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är du och sonens far som ärver sonen (om han går bort utan att efterlämna barn) samt att fadern inte har någon rätt att ärva dig istället för er son.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1552)
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

Alla besvarade frågor (88367)