Ärver efterlevande make eller gemensamma barn först?

2021-07-25 i Make
FRÅGA
Arvsfråga ..Om min far var omgift och hans fru dör före honom och dom äger ett hus gemensamt, ärver min far sin fru eller går hennes del I huset till deras gemensamme son? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga.

När det gäller arv är huvudregeln att ifall arvlåtaren är gift så ska arvet i första hand tillfalla efterlevande make med fri förfoganderätt, alltså din far. Deras gemensamma son ärver således hela kvarlåtenskapen efter din fars bortgång (3 kap. 1 § ärvdabalken), förutsatt att han är enda barnet. Din far ärver således sin frus andel i huset i första hand.

Med fri förfoganderätt menas att efterlevande make fritt kan förfoga över arvet men får inte testamentera bort det i och med att arvet tillhör arvlåtarens arvingar som ska få det efter efterlevande makes bortgång.

Andra regler hade gällt om det handlade om barn som inte var gemensamma (särkullbarn), de hade haft rätt att få ut sitt arv direkt efter arvlåtarens bortgång. Men i detta fall är de gifta och barnet är gemensamt, således kommer inte han få ut sitt arv förrän din fars bortgång.

Slutsatsen blir då att din far kommer att ärva sin frus del av huset i första hand och efter din fars bortgång går hela arvet vidare till deras son, förutsatt att han är det enda barnet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (494)
2021-11-27 Kan man ärva makes skulder?
2021-11-23 Ärver fortfarande maken/makan om arvlåtaren var svårt sjuk vid giftermålet och dör kort därefter?
2021-11-02 Ska efterlevandes privata bankmedel tas med avlidne makes arvskifte?
2021-10-31 Ärver makar före gemensamma barn

Alla besvarade frågor (97445)