Ärver efterlevande make innan Särkullbarn?

2021-07-27 i Make
FRÅGA
Hej, Jag och min man har inga gemensamma barn men vi båda har barn i tidigare förhållande. Vi äger en bostadsrätt och en sommarstuga tillsammans. Ärver vi varandra eller kommer den av oss som överlever den andra att behöva lösa ut barnen med 50% eller ärver vi varandra så att man då bara behöver lösa ut barnen med 25%.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga.

Huvudregeln när det gäller arv mellan makar är att efterlevande make ärver i första hand efter ena makens bortgång (3 kap 1 § ärvdabalken). Dock gäller denna regeln inte ifall arvlåtaren har särkullbarn (barn som inte tillhör efterlevande make). Efterlevande make har endast rätt till arv ifall särkullbarnen avstår från sin rätt till arvet (3 kap 1 § & 3 kap 9 § ärvdabalken). Efterlevande maken har således bara rätt till arv när de har gemensamma barn eller ett särkullbarn avstår sin rätt, makar har alltså inte en egen arvsrätt.

Således ärver arvlåtarens barn hela kvarlåtenskapen, så förutsatt att barnen inte avstår sin rätt att ta ut arvet direkt (3 kap 9 § ärvdabalken) och det inte finns ett testamente som ger efterlevande make rätt till arvet så går hela kvarlåtenskapen till den avlidnes barn. Efterlevande make måste då lösa ut barnen med den andelen av bostaden som tillhörde den avlidne maken.

Ifall ni skriver ett testamente till efterlevande makes fördel så har den avlidnes arvingar endast rätt till sin laglott ifall dem väljer att jämka testamentet, laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap 3 § & 7 kap 1 § ärvdabalken).

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (494)
2021-11-27 Kan man ärva makes skulder?
2021-11-23 Ärver fortfarande maken/makan om arvlåtaren var svårt sjuk vid giftermålet och dör kort därefter?
2021-11-02 Ska efterlevandes privata bankmedel tas med avlidne makes arvskifte?
2021-10-31 Ärver makar före gemensamma barn

Alla besvarade frågor (97441)