Ärver efterlevande make trots särboende, delad ekonomi och äktenskapsförord?

2019-02-03 i Make
FRÅGA
Min man och jag är särbos, vi har gjort bodelning och har separata ekonomier. Vi har skrivit äktenskapsförord. Jag äger mitt radhus och har skrivit äktenskapsförord att det är mitt. Min man äger betydligt mer, fastigheter och företag, och har äktenskapsförord på dessa tillgångar. Min fråga är vad händer om han går bort? Ärver jag något eller tillfaller allt våra gemensamma barn? Måste vi skriva testamente om jag ska ärva, vi är fortfarande gifta. Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln är att arvlåtarens barn ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren efterlämnar en efterlevande make ärver dock denne med fri förfoganderätt före de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn har dock rätt att få ut sin arvslott direkt. Att makar bor isär, har delade ekonomi och äktenskapsord påverkar inte den efterlevande makens rätt, utan de gemensamma barnens arv kommer ändå tillfalla den efterlevande maken. Detta innebär att om din man går bort och efterlämnar dig som efterlevande make samt enbart gemensamma barn så kommer hela din makes kvarlåtenskap tillfalla dig med fri förfoganderätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (456)
2021-01-22 Arvsrätten samt ett äktenskapsförords effekt vid en makes dödsfall
2021-01-22 Har make arvsrätt efter avliden make trots bodelningsavtal?
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap
2021-01-18 Bodelning och arvskifte efter dödsfall

Alla besvarade frågor (88364)