Ärver jag min barnlösa moster?

2019-02-23 i Arvsordning
FRÅGA
Ärver jag min mors halvsyster som jag alltid kallat min moster. Mamma och hon hade samma pappa. Vid morfars bortgång stod i testamente att alla 4 systrarna skulle ärva honom och hans fru som biologiska barn. Det gjordes. Mors äldsta syster 95 år avled i lördags och nu undrar jag om jag är arvsberättigad?? En syster är barnlös liksom den nu bortgångna. En syster har 2 barn och min mor 1 barn.Vad gäller för mig enl lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Utifrån din fråga förstår jag det som att din nu bortgångna moster varken efterlämnar barn, make eller förälder i livet och det är också detta jag utgått från i svaret nedan.

Huvudregeln vid arv är att barnen ärver i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren var gift och efterlämnar en efterlevande make ärver denne med fri förfoganderätt före de gemensamma barnen (3 kap. 1 § ÄB). Efterlämnar arvlåten varken barn eller efterlevande make är det arvlåtarens föräldrar som istället ärver (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om även arvlåtarens föräldrar gått bort ärver föräldrarnas barn istället, dvs arvlåtarens syskon (2 kap. 2 § andra och tredje stycket ÄB). Om något syskon gått bort ärver dennes barn istället för sin förälder. Varje syskon till arvlåtaren ärver efter den eller de föräldrar som syskonet har gemensam med arvlåtaren, arvlåtarens helsyskon ärver därmed båda föräldrarna och halvsyskonen ärver efter den förälder som syskonet har gemensam med arvlåtaren. Detta innebär t.ex. för din mamma att hon enbart tar del i det arv som annars hade tillfallit hon och hennes avlidna systers gemensamma pappa, medan ett syskon som har båda föräldrarna gemensamma med arvlåtaren tar del i arv efter båda två.

För dig innebär detta att du är arvsberättigad endast om din mamma inte lever, då kommer du som ensamt barn till henne istället ärva hela hennes del i arvet efter din moster. Förutsatt att din moster varken efterlämnar barn, efterlevande make eller föräldrar, ska arvet delas lika mellan din mosters 3 syskon. Detta medför att din mammas del i arvet motsvarar en tredjedel av din bortgångna systers kvarlåtenskap.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1552)
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

Alla besvarade frågor (88364)