Återkallelse av inbördes testamente

2021-10-03 i Testamente
FRÅGA
Angående testamenteHej!Jag (J) mannen och frun är under skilsmässa, där enbart jag ansökte om skilsmässan.Hon vill också skiljas, men inte nu, utan efter att hon flyttat ifrån säger hon.Bodelningen ska hon också göra efter att hon flyttat. Vi har skrivit ett inbördes testamente en gång i tiden, där det står, "förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente att den av osssom överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap"Sedan står det vidare i testamentet att bröstarvingen skall erhålla allt efter våran död.Min önskan (J) är att göra om testamentet där det ska stå att allmin egendom (J) skall gå till bröstarvingen.Detta under förutsättning att jag får behålla fastigheten och min ekonomi.Fastigheten betalade jag själv, den står enbart i mitt namn och vi skrev en gång i tiden ettäktenskapsförord där det står "överenskommer härmed att all den egendom, som någon av oss nu ägereller senare kommer att förvärva på vad sätt det vara må,samt all avkastning av sådan egendom, skall vara respektivemakes enskilda egendom, i vilken den andre maken inte äger giftorätt".Vad jag förstår, så ska allt gå till barnet i alla fall, efter skilsmässan,även utan testamente. Min fråga är: kan jag bara riva det gamla testamentet på eget bevåg,eller riva gamla testamentet med skriftlig överenskommelse med f.n. frun,och bör jag göra ett helt nytt testamente där det står attall min egendom (J) skall gå till barnet, bröstarvingen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du har två separata frågor: den ena behandlar ifall du kan häva det inbördes testamentet ensidigt/tillsammans med din före detta maka, den andra om hur du kan agera så att din bröstarvinge erhåller all kvarlåtenskap efter din bortgång.

Först tänker jag beskriva hur den svenska arvsrätten ser ut, hur verkan av denna kan sättas ur kraft genom ett testamente samt hur det inbördes testamentet kan hävas.

Svaren på dina frågor kan återfinnas i ärvdabalken (ÄB).

Hur ser arvsrätten ut i Sverige?

Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje.

Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat. Det är alltså i första hand din bröstarvinge som kommer ärva dig i sin helhet enligt den svenska arvsrätten.

Däremot, förutsatt att det äkta paret (om ni ännu är gifta vid din bortgång) har ett gemensamt barn, så kan den efterlevande maken (din maka) ärva all egendom som barnet skulle ha ärvt, se 3 kap. 1 § ÄB. Barnet får i stället ut arvet från den avlidna maken efter att den efterlevande maken också har gått bort.

Vad händer med din egendom vid bortgång enligt arvsrätten?

Detta innebär att den efterlevande partnern endast ärver den avlidna maken (enligt svensk arvsrätt) om dessa är gifta.

Om ni är skilda vid din bortgång så kommer alltså arvsrätten medföra att din bröstarvinge ärver dig i sin helhet.

Hur påverkar testamentet arvsrätten?

Precis som jag antytt ovan så är arvet efter någon reglerat av ärvdabalken och inte av ett testamente. Testamentet sätter alltså arvsrätten enligt ärvdabalken ur kraft. Detta innebär att förhållandet som jag beskrivit ovan om arvsrätten inte kommer gälla ifall man i stället testamenterar egendomen.

I ditt fall så har du och din maka ingått ett inbördes testamente och då gäller den i stället för ärvdabalken. Ifall ni tillsammans skulle häva testamentet så kommer i stället ärvdabalken gälla och då (efter er skilsmässa) kommer all din kvarlåtenskap att gå till din bröstavinge i stället, vilket överensstämmer med din vilja enligt din fråga. Men hur kan man häva ett testamente?

Hur kan du häva testamentet?

Tänk på att ett inbördes testamente är två testamenten på ett enda papper – ditt och din makas respektive testamenten. Detta innebär att du endast kan ändra/återkalla ditt testamente och inte din (före detta) makas. Däremot finns det en specialregel som indirekt kan påverka din makas andel, se beskrivning av lagrummet 10 kap. 7 § ÄB nedan.

Ett återkallande/hävande av ett testamente kan ske på flera olika sätt: exempelvis genom att (1) du (eller ni) skriver ett nytt som upphäver den tidigare, (2) genom att förstöra det eller (3) genom att otvetydigt givit tillkänna att testamentet inte längre är uttryck för er yttersta vilja, se 10 kap. 5 § ÄB.

Du kan alltså återkalla testamentet genom att skriva ett nytt enligt 10 kap. 5 § ÄB,

eller genom att skriva en tydlig återkallelse där det framgår att din andel av det gamla inbördes testamentet inte ska gälla. Ni kan också återkalla den genom att förstöra det inbördes testamentet, men då behöver ni båda vara överens om detta, då det inbördes testamentet som sagt innehåller båda testamentena och du kan inte häva/återkalla hennes testamente.

För inbördes testamenten så finns också en specialregel enligt 10 kap. 7 § ÄB som förklarar att när någon av makarna ensidigt återkallar eller ändrar det inbördes testamentet som väsentligt rubbar förutsättningarna för testamentet så förlorar denna sin rätt enligt testamentet.

Exempelvis, om ni skulle skilja er samt att du återkallar testamentet så har inte längre din före detta rätt till din kvarlåtenskap enligt vare sig testamentet eller den svenska arvsrätten. Genom verkan av 10 kap. 7 § ÄB så skulle din rätt till hennes kvarlåtenskap att försvinna då förutsättningen för det inbördes testamentet var att ni skulle ärva varandra.

Handlingsplan

Jag skulle i första hand rekommendera er att häva testamentet genom att riva den tillsammans. I andra hand så skulle du i stället kunna återkalla det genom att upprätta ett nytt testamente där det framgår att all kvarlåtenskap ska tillfalla din bröstarvinge.

Ifall du tänker upprätta ett nytt testamente så måste du tänka på att det finns formkrav för att ett testamente ska gälla och dessa framgår enligt 10 kap. 1 § st. 1 ÄB:

1. Testamentet ska upprättas skriftligt

2. Testatorn ska underteckna testamentet och detta ska bevittnas av två personer

3. Dessa vittnen ska även skriva under handlingen

4. Vittnena ska förstå att handlingen som upprättats är ett testamente

Därutöver så gäller flera regler som komplicerar förfarandet: exempelvis så måste vittnena vara över 15 år gamla och får inte stå med som testamentstagare i testamentet (10 kap. 4 § st. 1 ÄB). För att undvika att missa ett formkrav (som medför att testamentet blir rättsligt ogiltigt, vilket kan leda till att det äldre inbördes testamentet kommer gälla i stället) så skulle jag rekommendera dig att boka en tid hos en jurist. Du kan boka en tid med en av våra jurister på Lawline på denna länk.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna ifall något var oklart!

Victoria Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2978)
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97672)