Åtgärder vid okänd anskaffningsutgift

FRÅGA
Hur deklareras kapitalvinst vid försäljning av fastighet som förvärvats genom arv, när uppgift om det ursprungliga anskaffningsvärdet saknas ?
SVAR

Hej,
Tack för din fråga.
Lite allmänt kan jag nämna att vid arv inträder arvtagaren i arvlåtarens skattemässiga situation, vilket innebär att man övertar dennes anskaffningsvärde och förbättringsutgifter - det ses helt enkelt som att det är du som har köpt fastigheten från första början. När du önskar avdrag för kostnader, som t.ex. en anskaffningsutgift har du som skattskyldig bevisbördan för att du har haft just de kostnader du yrkar avdrag för. Beviskravet är att det ska vara sannolikt att du har haft den specifika summan i utgift. 

Många gånger kan du ta reda på anskaffningsutgiften på andra sätt än att du själv har köpekontraktet hemma. Ifall du inte har hört av dig till säljaren rekommenderar jag dig att göra det eftersom denna kan ha kvar handlingen. Transaktioner, uttag etc. kan även finnas som kan styrka anskaffningsutgiften. Vidare bör du vända dig till Lantmäteriet eftersom köpehandlingar ska bifogas till lagfartsansökan, varför de rimligtvis har den uppgift vi söker sparad. Om fastigheten förvärvades (av arvlåtaren) innan år 1952 kan 150 % av taxeringsvärdet det året användas som anskaffningsutgift, 45:28 IL, se här

Om det skulle vara som så att du trots detta inte får någon uppgift om utgiften anser jag att du bör vända dig till Skatteverket för att få korrekt information, så att det inte blir några missförstånd. 
Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Beatrice Rohdin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (247)
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.
2021-04-18 Kan man kvitta skatt på vinst vid husförsäljning när man köper en ny fastighet?

Alla besvarade frågor (93062)