Avstående av arv till förmån för brorsbarn.

2021-10-04 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej!Min farmor gick bort tidigare i år och jag och mina tre syskon har gått in som arvtagare då min pappa avstått sin del av arvet. Vi, syskonen tillsammans, ärver 50% och min pappas syster ärver 50% enligt laglott. Vi ska nu påbörja ett arvsskifte och vi undrar om man kan fördela arvet annorlunda i arvsskiftet. Kan vi till exempel fördela arvet 20% var till oss allihop om vi är överrens trots att hon har laglig rätt till sina 50%?Eller måste det fördelas 50% till min pappas syster och sedan 12,5% var till oss som får vår pappas del?
SVAR

För att besvara din fråga kommer jag utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken.

Vad jag kan utläsa av frågan har det ej funnits något testamente som begränsat varken er fars eller hans systers rätt till arv. I det fallet tillfaller mycket riktigt 50% var (det går att begränsa en bröstarvinges arv, laglotten är då 50% av arvslotten, alltså effektivt 25% om två personer ärver, i detta fall spelar det ingen roll)

Om er fars syster vill att ni ska ärva 20% var kan hon överlåta 30%-enheter av arvet till er. Samma resultat skulle det bli om hon väljer att avsäga sig 30%-enheter av arvet. För att ni ska få 20% var krävs alltså att er fars syster antingen avsäger sig eller överlåter 30%-enheter av arvet till er. Finns det inga andra arvtagare blir resultatet det samma oavsett vad hon väljer att göra. Att arvsavstående kan göras genoom att lämna en avståendehandling till en boutredningsman eller övriga dödsbodelägare (er syskon). Det kan även meddelas vid boupptäckningen. Detta är civilrättsligt en gåva vilket innebär att systern kan avstå sitt arv till förmån för vem som helst.

Det hela förutsätter såklart att er syster vill överlåta del av arvet. I annat fall kan ni ej få mer än den del som er far ärvt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.

Med vänlig hälsning

Lucas Gardebrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (97716)