Avtalsvillkor vid bostadsarrende

2021-08-16 i Arrende
FRÅGA
Hej! Äger ett fritidshus på ofri mark. Är skriven där. Vill nu riva det gamla huset och bygga nytt på samma ställe. Kontraktet för bostadsarrende gäller 4 år till. Kan jordägaren förbjuda att jag bygger nytt hus? Med vänlig hälsning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Enligt 10 kap. 1 § jordabalken (JB) föreligger bostadsarrende när jord (mark) upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt upplåtelsen har rätt att på marken uppföra eller bibehålla bostadshus. Så som du beskriver den aktuella fastigheten förstår jag det som att detta handlar om ett bostadsarrende. Att det rör sig om ett fritidshus och inte en permanentbostad spelar ingen roll. Det finns inget som hindrar att arrendatorn ska ha rätten att både bibehålla och uppföra ett nytt hus på fastigheten, huruvida det är tillåtet eller ej är något som regleras i parternas avtal.

Enligt 8 kap. 3 § JB måste ett arrendeavtal finnas skriftligt och allt som arrendator och markägare kommer överens om gäller bara med förutsättningen att det skrivs ned. Alla tillägg eller ändringar som görs i avtalet är utan verkan om de inte tas upp i skrift. Det innebär att huruvida du nu har rätt att riva ditt nuvarande hus och sedan bygga ett nytt eller om du enbart har rätt att bo i det nuvarande huset regleras i ditt och markägarens avtal vilken ska finnas nedtecknat. Om någon bestämmelse inte finns upptagen i avtalet som ger dig rätten att riva/bygga nytt så innebär det att du inte har den rätten men önskar du tillskansa dig sådan rätt kan du omförhandla avtalet med markägaren och göra ett tillägg i avtalet angående rivning och nybyggnation.

Med vänlig hälsning,

Gustav Ottebo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (222)
2021-10-05 När föreligger ett arrende?
2021-09-06 Vilken rätt har jag att höja avgift för arrende?
2021-08-31 Krav för uppsägning av arrendeavtal
2021-08-16 Avtalsvillkor vid bostadsarrende

Alla besvarade frågor (96369)