Bär föräldrarna skadeståndsansvar för en skada som barnet orsakat i skolan?

FRÅGA
Mitt barn spelar fotboll med skolkamrater på skolgården under en rast, han är 9 år, bollen han sparkar träffar av misstag ett fönster som går sönder.Är jag då verkligen ersättningsskyldig då barnet är under uppsikt av skolpersonal.Jag kan ju inte brista i uppsikt då jag inte är närvarande.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar har som du nämner, ett tillsynsansvar över sina barn, (6 kap 2 § föräldrabalken). När föräldern/na överlämnar barnet till exempelvis skolan eller lämplig barnvakt så övergår tillsynsansvaret till denne. Det är då denne som ansvarar för barnets skada om denne brister i sin tillsyn. När barnet begår ett brott föreligger dock ett utvidgat ansvar för föräldrarna vilket kan göra dem ansvariga trots att de inte haft tillsynsansvaret vid tillfället.

Ansvar vid brott

När din son har sönder ett fönster kan det vara fråga om brottet skadegörelse enligt 12 kap 1 § brottsbalken. Eftersom din son endast är 9 år och därav inte straffmyndig så kan han inte bli straffrättsligt ansvarig, dock kan han fortfarande vara skadeståndsskyldig.

När ett barn begår ett brott så blir föräldrarna ansvariga för barnets handling och ska alltså ersätta skadan, (3 kap 5 § skadeståndslagen). Det föreligger dock en ekonomisk begräsning för hur mycket föräldrarna kan bli ansvariga för. I år 2017 uppgår maxbeloppet till 8960 kr, (3 kap 5 § andra stycket skadeståndslagen).

Olyckshändelse

Som du beskriver så är det snarare en olyckshändelse och inget brott som begåtts och det är sannolikt skolan som då brustit i tillsyn. Eftersom er son befann sig i skolan vid tillfället för skadan så är det mest sannolikt att skolan ska stå för skadan. Dock så görs en ”skälighetsbedömning” av händelsen där man bland annat ser till barnets ålder. Denna bedömning kan vägas så att barnet själv kan bli skadeståndsansvarig genom att man handlat vårdslöst och skolan inte brustit i sin tillsyn, (2 kap 1 § skadeståndslagen). Om din son skulle bli personligt ansvarig så kommer en fordran på skadan vara riktad mot din son. Om han inte kan betala så skickas fordran till Kronofogden och det kan då uppstå betalningsanmärkningar. Jag rekommenderar då att du betalar fordran.

Tips!

Det kan vara bra att vända sig till er hemförsäkring och kontrollera om ni har en ansvarsförsäkring som kan täcka eventuella kostnader. De ersätter då skadorna till visst belopp och ni får sannolikt betala självrisk.


Sammanfattningsvis… vid olyckshändelse så kan barnet samt förälder eller annan som övertagit tillsynen bli ansvariga för barnets handlande. Det görs här en skälighetsbedömning som beaktar bland annat barnets ålder. Om barnet skulle begått ett brott (vilket inte verkar vara fallet här) så är föräldrarna ansvariga även om de inte haft tillsynsansvaret. Vid din situation är det troligtvis skolan som ska stå för kostnaden eller din son personligen. Då bör du vända dig till din hemförsäkring och inte låta bli att betala fordran.

Hoppas jag gett dig lite vägledning på din fråga!

Vänligen,

Frida Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98671)