Barns ansvar vid skada på skolan

FRÅGA
Hej! Min son på 14 år kastade freesbe på skolgården tillsammans med en kompis, under skoltid. Kompisen skulle kasta tillbaka freesben till min son när en kraftig vindpust tog tag i freesben. Freesben åkte in i ett fönster på grund av vinden och det gick givetvis sönder. Kan min son anses skyldig till detta? Det var ju inte han som kastade. Kan kompisen anses skyldig? Det var ju en ren och skär olycka.
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Tillsynsansvar
Som förälder har man ett tillsynsansvar över sitt barn vilket framgår av bestämmelsen 6:2 st. 2 i Föräldrabalken (FB). Däremot om barnet befinner sig i skolan är det oftast skolan som ansvarar för skador som barnet vållar. Detta förutsatt att skolans personal har brustit i sin tillsyn. Är så inte fallet är det barnet som blir ansvarigt för skadan, 2:1 Skadeståndslagen (SkL). Här gör man en skälighetsbedömning då barnet är under 18 år. Bedömningen tar hänsyn till barnets ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, ekonomiska förhållanden och huruvida det finns en ansvarsförsäkring eller inte, 2:4 SkL.

I detta fall var det inte ditt barn som kastade, men som var med i leken. Här kan det bli aktuellt med solidariskt skadeståndsansvar, d.v.s. att de båda tillsammans får ersätta skadan, 6:4 SkL, men med hänsyn till jämkningsregeln i 2:4 SkL.

Här råder jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag och se om du har en gällande ansvarsförsäkring som kan betala ersättningen för det skadade fönstret. Därefter kan försäkringsbolaget kontakta kompisens försäkringsbolag och kräva regressansvar för hälften, men detta är upp till försäkringsbolaget och inget som påverkar dig som försäkringstagare.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. För vidare rådgivning går det bra att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines juristbyrå, klicka här.

Vänligen,

Emma Furwed
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98671)