Behöver arvingar i Danmark betala arvsskatt om den avlidne bor i Sverige?

2021-10-27 i Arvsskatt
FRÅGA
Dansk läkare bosatt i Sverige och skriven i Sverige har två barn som bor i Danmark och är danska medborgare samt att läkare också är dansk medborgare. ska barnen betala arvsskatt i Danmark?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns avtal mellan de nordiska länderna som reglerar vilken lag som ska gälla på ett arv efter någon med anknytning till flera nordiska länder (här). Huvudregeln är att lagen i det land där den avlidne hade sin hemvist då denne avled ska tillämpas (artikel 2). Detta innebär att om personen har sin hemvist i Sverige när denne avlider ska svensk lag tillämpas på arvsskiftet. Det är möjligt för en person att välja att ett lands lag där denne är medborgare istället ska tillämpas, om denne vill det (artikel 3).

Enligt svensk lag tas ingen arvsskatt ut (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Om svensk lag ska tillämpas behöver arvingarna därmed inte betala någon arvsskatt. Att tänka på är dock till exempel om den avlidne äger fast egendom eller har andra tillgångar i annat land än Sverige, är det möjligt för det andra landet att beskatta försäljningen av egendomen. I sådana fall finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länder som reglerar hur detta ska gå till (här). Om du vill veta mer om detta är du självklart välkommen att ställa en ny fråga.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (122)
2021-12-30 Är Gåvor och arv en inkomst?
2021-12-05 Måste man betala arvsskatt i Sverige?
2021-11-07 Är förvärv genom arv/testamente från utlandet skattepliktiga i Sverige?
2021-10-30 Behöver man skatta i Sverige på arv från Norge?

Alla besvarade frågor (98652)