Behöver jag skriva ett äktenskapsförord då lägenheten införskaffades innan äktenskapet?

FRÅGA
Jag äger sedan flera år en bostadsrätt och nu har min make flyttat in. Jag köpte lägenheten innan jag träffade min dåvarande pojkvän som nu är min make. Han betalar halva avgiften till bostadsrättsföreningen (inget på lånet eller amorteringen). Vi har ett äktenskapsförord påskrivet även av vittnen men ej skickat in till skatteverket. Behöver jag skriva ett avtal med min make gällande min lägenhet eller kommer den alltid vara min om vi skiljer oss. Dvs. kan han kräva något av lägenheten på något sätt att den även tillhör honom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om äktenskap hittar du i äktenskapsbalken.

Hur påverkas lägenheten av äktenskapet?
Alla tillgångar som gifta makar äger är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Denna uppdelning får betydelse i samband med bodelning vid skilsmässa eller ena makens dödsfall, eftersom makarna då ska dela lika på det gemensamma giftorättsgodset. Enskild egendom ingår däremot inte i likadelningen, utan förblir orörd och endast den ena makens. Som utgångspunkt gäller att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det har ingen praktisk betydelse vem av makarna som har införskaffat viss egendom, står som ägare eller om egendomen införskaffades innan äktenskapet - när man är gift anses all egendom vara giftorättsgods. Det innebär att lägenheten är giftorättsgods, trots att du införskaffade den innan äktenskapet.

Kan lägenheten göras till enskild egendom?
Som makar kan man emellertid avtala om att viss egendom ska vara enskild istället för giftorättsgods. Det krävs då att makarna tillsammans upprättar ett äktenskapsförord om att egendom som tillhör någon av dem ska vara den ena eller den andras enskilda egendom (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan du alltså ändra lägenhetens status från giftorättsgods till enskild egendom. Ett äktenskapsförord blir formellt giltigt när det har upprättats skriftligen, daterats, undertecknats av makarna och registrerats hos Skatteverket (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Äktenskapsförordet börjar gälla från och med den dag då det ges in till Skatteverket.

Sammanfattning
Eftersom lägenheten är giftorättsgods så kommer dess värde att fördelas lika mellan er vid skilsmässa eller ena makens dödsfall. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt krävs det att det skickas in till Skatteverket.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1289)
2022-01-27 Kan en göra en andel av bostad till enskild egendom?
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?

Alla besvarade frågor (98708)