Beloppsbegränsningen av vårdnadshavares skadeståndsansvar

FRÅGA
Min dotter, 15, har efter mycket tjat lånat ut sin moped till en skolkamrat (snart 15år, utan körkort) som får sladd på skolgården och totalkvaddar den. Den går ej att laga och är värderad till 22 000kr. Vår dotter är nu misstänkt för brott och har varit på förhör hos polisen och kommer få ta sitt straff. Föräldrarna är skilda men har gemensam vårdnad och mamman har nu betalt 11 000kr till oss och tycker att de självklart ska ersätta det sonen förstört för vår dotter men pappan tycker att det är vår dotter som är misstänkt för brott och får skylla sig själv. Har vi några möjligheter/rätt att kräva in 11 000kr fr honom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av skadeståndslagen – SkL.

Det finns många frågor som måste avgöras för att en förälder enligt 3 kap 5 SkL ska ha ansvar att ersätta skador som barnet orsakat. Jag bedömer att svaret i detta fall är så pass klart, att jag går direkt in på att redogöra för varför ni inte kan kräva pappan på resterande belopp, nämligen därför att föräldrars skadeståndsansvar är begränsat beloppsmässigt.

Föräldrar har bara skadestånds ansvar om de är vårdnadshavare för barnet (3 kap 5 § 1 st SkL). Vårdnadshavares skadeståndsansvar är, som det heter, solidariskt. Det betyder att vårdnadshavarna inte svarar för hälften var, utan för allting gemensamt. Solidariska skadestånd tillämpas för att underlätta för den skadelidande att få betalt, medan de som solidariskt svarar för ett skadestånd därefter inbördes får tvista om fördelningen person för person. Vårdnadshavares gemensamma skadeståndsansvar är begränsat till en femtedels prisbasbelopp per skadetillfälle. En femtedels prisbasbelopp år 2018 är 9 100 kr, ett belopp som mamman redan betalat (3 kap 5 § 2 st SkL). Ni kan därför inte kräva mer av någon av föräldrarna.

Jag vill återigen betona att jag – helt enkelt för att det var tillräckligt för att avgöra detta fall – endast redogjort för en begränsad del av de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska kunna kräva föräldrar på skadestånd, och att jag alltså inte tagit ställning till om mamman faktiskt hade ett skadeståndsansvar eller om hon endast ersatte er frivilligt.

Det återstående belopp som ni inte fått ersatt svarar 14-åringen för (2 kap 1 § SkL). Unga svarar dock endast för sina egna skador till den nivå mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap 4 § SkL). Paragrafen är luddig, och jag kan tyvärr inte ge något tydligt svar på hur detta påverkar storleken på 14-åringens skadeståndsansvar. Jag kan dock betona att det spelar stor roll för beloppet om 14-åringen har en försäkring som täcker upp för skadan.

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98481)