Hur beskattas arv som har avyttrats?

2019-11-24 i Arvsskatt
FRÅGA
Min morförälder har gått bort och jag och en annan släkting har ärvt lika. Min släkting ska köpa ut mig har vi bestämt och nu har fastighet, mark, lösöre och konto värderat. Jag kommer antagligen få pengarna redan i år. Jag har försökt att hitta svar men inte lyckats. Vad kan jag förvänta mig att få betala i skatt eller via deklaration för summan som är drygt 1,2 miljoner?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar främst regler som återfinns i inkomstskattelagen (IL), men även regler i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln när det gäller beskattning av arv är att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning inte ska beskattas enligt 8 kap. 2 § IL. Det finns alltså ingen arvsskatt i Sverige. Du är en del av den första arvsklassen och har därmed ärvt från din morförälder genom din s.k. istadarätt enligt 2 kap. 1 § andra stycket ÄB.

Inkomstslaget kapital
Angående att din släkting ska "köpa ut dig" antar jag att släktingen ska köpa ditt arv från dig. Den ersättning du kommer få från din släkting när du säljer arvet till honom/henne kommer i så fall inte att vara skattefri, utan det ska tas upp som en intäkt och beskattas i inkomstslaget kapital. Detta eftersom ersättningen räknas som en kapitalvinst enligt 42 kap. 1 § IL. Vad en kapitalvinst är definieras i 41 kap. 2 § IL, vilket är vinster som du får vid avyttring av tillgångar. Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar enligt 44 kap. 3 § IL. På så sätt blir försäljningen av ditt arv till din släkting en kapitalvinst för dig, då du har avyttrat den tillgången till honom/henne.

Beräkning av kapitalvinsten
Om du ska beräkna vad kapitalvinsten för de tillgångar du har avyttrat är (förutsatt att det alltså inte redan var beräknat) finns huvudregeln för kapitalvinstberäkning i 44 kap. 13 § IL. Kapitalvinsten i ditt fall ska beräknas som skillnaden mellan: ersättningen du får av din släkting (minskad med eventuella utgifter för att sälja arvet) och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är utgifter för att förvärva dessa tillgångar (vilket ofta inte finns vid arv) och förbättringsutgifter enligt 44 kap. 14 § IL. Inga sådana utgifter framgick av din fråga, så jag kan tyvärr inte räkna ut kapitalvinsten åt dig.

Något bra att veta är att beskattningstidpunkten för kapitalvinster är att vinsterna ska tas upp som intäkter och därmed beskattas det beskattningsår då tillgångarna avyttras enligt 44 kap. 26 § IL. Alltså ska du beskattas för arvet det år du säljer arvet till din släkting.

Viktigt att komma ihåg är att kontinuitetsprincipen gäller för alla tillgångar som ärvts, vilket innebär att du inträder i din morförälders skattemässiga situation när du får ditt arv enligt 44 kap. 21 § IL. Detta innebär att eventuella skatteutgifter som din morförälder haft på de tillgångarna du ärvt, faller nu på dig istället.

Beräkning av skatten
Angående hur själva beskattningen av kapitalvinsten ska ske, är det först viktigt att nämna att skattesatsen i inkomstslaget kapital för fysiska personer är 30 % enligt 65 kap. 7 § IL. Detta innebär att summan på 1,2 miljoner som framgår av frågan ska beskattas med 30 %.

1 200 000 kr x 0,3 = 360 000 kr i skatt som du ska betala. Avslutningsvis är det alltså 360 000 kronor som du ska få betala i skatt för försäljningen av ditt arv till din släkting.

(Alternativt svar)
Om du mot förmodan menar att arvet endast fördelas på ett annat sätt när du säger att din släkting "köpt ut dig", och att du därmed inte har sålt ditt arv till din släkting, ska arvet du får inte beskattas. Är det alltså endast arv det är frågan om och det inte rör sig om försäljning av tillgångarna i arvet, blir endast bestämmelsen i 8 kap. 2 § IL tillämplig, vilket innebär att arvet inte ska beskattas.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (102)
2020-09-26 Kan arvsskatten återinföras?
2020-09-26 Skatt på utländsk fastighet som erhållits genom ett testamente?
2020-08-29 Vilket lands lag gäller vid arvutdelning?
2020-07-19 Behöver skatt betalas för bostadsrätt som fåtts genom arv?

Alla besvarade frågor (85493)