Blir en arvinge ansvarig för dödsboets skulder?

FRÅGA
Hej!Min far gick bort den 20 okt och jag är ensamt syskon. Vad händer om jag ej kan betala räkningarna? Som dödsbo? Har själv hus mm
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du i egenskap av arvinge kan tvingas betala dödsboets skulder.

Vad gäller för ett dödsbos skulder?

När en person avlider ska det ske en bouppteckning. Den ska ske senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § Ärvdabalken, hädanefter ÄB). I en bouppteckning antecknas den avlidnes tillgångar och skulder så som de var vid dödsfallet, genom att ange tillgångarnas värde och skuldernas belopp (20 kap. 4 § ÄB). Därefter utreds om tillgångarna räcker för att betala räkningarna. Ett dödsbo får inte lov att betala några skulder förrän en månad efter bouppteckningen, om det inte är klart att pengarna räcker till alla skulder (21 kap. 1 § ÄB). Det kan därför vara lämpligt att kontakta de mottagare som inväntar en betalning, för att be om uppskov tills det är klarlagt om tillgångarna räcker.

Om tillgångarna inte räcker för att täcka skulderna, kan du sätta dödsboet i konkurs, eftersom ett dödsbo är en juridisk person (2 kap. 3 § konkurslagen). På så sätt kommer en dödsbodelägare aldrig personligen ärva dödsboets skulder. En ansökan om konkurs sker till den tingsrätt där den avlidne hade sin hemvist innan sin död (2 kap. 1 § konkurslagen).

Sammanfattningsvis

En arvinge kan inte ärva några skulder av den avlidne/av dödsboet. Du kan därmed inte bli skyldig att betala skulderna själv, men du kan behöva betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Skulderna kan däremot påverka arvet till dig eftersom skulderna ska betalas innan utdelning till arvingar sker. Ditt arv kan bli 0 kronor, men det kan inte bli ett negativt värde.

Om du vill ha hjälp med att upprätta en bouppteckning kan du anlita en jurist. Här har du möjlighet att boka tid med vår byrå!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (836)
2020-08-03 Har jag rätt till hälften av min frus arv?
2020-08-03 Kan Kronofogden utmäta arv?
2020-07-31 tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo
2020-07-30 Arvsrätt mellan särbos

Alla besvarade frågor (82723)