Borgensåtagande för en hyresrätt vid byte av fastighetsägare

2021-03-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej !Om man borgar för en hyresrätt , går den borgen automatiskt vidare om fastigheten byter ägare ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så föreligger det två avtalsrelationer i detta fall, ett är mellan hyrestagaren och hyresvärden och ett mellan borgensmannen och hyresvärden. Bestämmelser om borgensåtaganden finns i handelsbalken (HB) 10 kap 8–12 §§. En borgensman är en försäkran att hyresvärden kommer att få in pengarna för hyran. Om hyresgästen inte kan betala har värden rätt att kräva pengarna från borgensmannen.

Vad händer om fastigheten som är uthyrd byter ägare?

Borgensåtagandet är en förpliktelse mellan dig och borgenären, dvs hyresvärden. Det har alltså inte någon koppling till fastigheten ifråga. För att undkomma borgensåtagandet i de fall fastigheten byter ägare, måste borgensmannen och hyresvärden komma överens om at borgensåtagandet ska upphöra.

Preskription av borgensåtagandet

Ett borgensåtagande kan även upphöra om det preskriberas. Preskriptionen medför att borgenären inte kan kräva betalning av borgensmannen för hyresgästens skuld, (8 § st. 1 Preskriptionslagen).

Sammanfattning

Ditt borgensåtagande kommer alltså att stå kvar om fastigheten byter ägare, om inte du och hyresvärden kommer överens om att det ska upphöra.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soad Garar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1980)
2021-06-14 Vad innebär "andrahandsuthyrning" enligt lagen?
2021-06-14 Får jag som hyresvärd tillträda uthyrt hyresobjekt?
2021-06-12 Hur får man ut någon ur en hyreslägenhet som inte hjälper till att betala hyran?
2021-06-12 Lägenhet smutsig vid inflyttning - vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (93104)