Bryter någon part mot lagen vid en tredjehandsuthyrning?

2021-05-14 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Om en person hyr ut en lägenhet i 3:dje hand. Bryter personen som hyr lägenheten lagen eller är det personen som hyr ut som gör det (eller bägge)?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För enkelhetens skull så kallar jag
1. personen som hyr ut lägenheten i tredje hand för A,
2. personen som A hyr lägenheten av för B och
3. personen som hyr lägenheten i tredje hand av A för C.

I detta fallet kan vi konstatera att A hyr lägenheten i andra hand av B. Genom detta så blir B hyresvärd till A som då blir hyresgäst. På samma sätt blir A hyresvärd till C genom tredjehansuthyrningen.

I 12 kap. 32 § första stycket jordabalken framgår det att en hyresgäst inte får överlåta hyrersrätten utan hyresvärdens samtycke, om inte något undatag i 12 kap. 34-37 §§ jordabalken gäller. Om hyresgästen överlåter hyresrätten utan samtycke eller utan att ett undantag föreligger i 12 kap. 34-37 §§ jordabalken så kan det medföra att hyresrätten kan anses förverkad. Hyresgästen förlorar således sin hyresrätt. Detta framgår av 12 kap. 42 § tredje punkten jordabalken.

I ditt fall så innebär detta att om hyresgästen A inte har fått ett giltigt samtycke av hyresvärden B eller om ett undantag från överlåtelseförbudet inte föreligger så kan A få sin hyresrätt förverkad. Hyresgästen C, som hyr lägenheten av A, får inga konsekvenser i förhållande till hyresvärden B. Detta då hyresgästen C enbart har ett rättsförhållande med dennes hyresvärd som är A. Hyresgästen C har således ingenting med hyresvärden B att göra. Det som hyresgästen C kan drabbas av är att om A får sin hyresrätt förverkad så blir det ju automatiskt inte längre möjligt för C att hyra lägenheten av A.


Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (690)
2021-05-31 Hur lång uppsägningstid är det i andra hand?
2021-05-30 Hur avgör man skillnaden mellan andrahandsuthyrning och inneboende?
2021-05-30 Vilka rättigheter har jag om hyresvärden hyr ut olagligt i andra hand till mig?
2021-05-30 När inträder avtalsbundenhet för kontrakt om andrahandsuthyrning?

Alla besvarade frågor (93266)