Får en entrévärd ta min egendom?

FRÅGA
Får en entrévärd på en nattklubb ta min parfym?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline!

Inledningsvis så hade jag behövt lite mer omständigheter för att göra en god bedömning. Utan att veta exakt varför entrévärden gjort detta så finns det viss chans att det blir missförstånd. I mitt svar kommer jag tog utgå ifrån att värden tagit din parfym, utan någon riktigt anledning.

Brottsligt?

Vad som skett låter i min mening som en brottsligt handling, vilket kan leda till straff enligt Brottsbalken. Entrévärden har olovligen tagit din parfym, avgörande blir dock om denne haft uppsåt att tillägna sig det. Dessutom skall tillgreppet inneburit skada för dig, vilket det gjort genom att du blivit av med parfymen.

Anledningen till att frågan om entrévärden haft uppsåt att tillägna sig parfymen är viktig beror på att det är en avgörande faktor mellan två olika brott. Om entrévärden haft uppsåt att tillägna sig parfymen så har denne gjort sig skyldig till brottet stöld enligt 8 kap. 1 § Brottsbalken, om värden däremot inte haft uppsåt att tillägna sig parfymen så har denne istället gjort sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande enligt här " target="_blank">8 kap. 8 § Brottsbalken.

Av din fråga framgår inte entrévärdens syfte, vilket därmed gör det svårt för mig att på rak arm välja det ena eller det andra brottet.

Bedömning

Min bedömning är att en entrévärd självklart inte får ta din parfym, om inte det förelegat någon särskild omständighet som du inte lyft i din fråga. Om entrévärden alltså haft uppsåt att tillägna sig parfymen, och detta inneburit skada för dig (vilket det gjort) så kan denne dömas för stöld, i annat fall kan denne dömas för egenmäktigt förfarande.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (757)
2022-01-20 Glömt skanna vara i självskanning?
2022-01-14 Kan min fru ta med sig bohag innan bodelning är gjord vid en skilsmässa?
2022-01-13 Råkat få med mig saker från affären utan att betala, är det stöld?
2022-01-12 Påföljd vid stöld, 15 år?

Alla besvarade frågor (98671)