Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?

2021-10-07 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Har jobbat som anställd på en salong, har dock ej fått skriva på något anställningsavtal under hela den tid jag arbetat där. Efter avslutad anställning hörde jag av mig till några av mina kunder som jag haft efter att ha kollat upp telefonnummer på hitta.se och Facebook etc. Har aldrig letat nummer via företagets kundregister. Är numera egen företagare och hyr stol på en annan salong i en annan stad. Har jag gjort fel som hört av mig till de kunder som varit återkommande hos mig på det förra stället? Skulle aldrig fått för mig att gå in i kundregister eller locka till mig kunder som andra frisörer haft.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Din situation och dina frågor regleras inte tydligt i en och samma lag. För att besvara dina frågor får vi därför titta på lite olika principer, lagar och avtal.

Olagligt att använda arbetsgivarens kundregister?

Jag vill börja med att poängtera att det är bra att du inte kontaktat kunder via din före detta arbetsgivares kundregister. Det hade kunnat betraktas som olagligt (lag om företagshemligheter). Jag kommer inte gå närmare in på detta då det inte verkar vara ett problem, men jag vill ändå uppmärksamma dig på detta.

Föreligger hinder att kontakta gamla kunder?

Som utgångspunkt är du bunden av den så kallade lojalitetsplikten under den tid som du är anställd. Detta är en princip som inte är uttryckt i anställningsavtal eller kollektivavtal, men som ändå är bindande. Lojalitetsplikten innebär att du inte får skada din arbetsgivare, vilket i sin tur innebär att du under tiden som du är anställd inte får bedriva verksamhet som konkurrerar med din arbetsgivare.

Lojalitetsplikten upphör som huvudregel när anställningen upphör, och du har då rätt att starta konkurrerande verksamhet. Detta förutsatt att du inte är bunden till en konkurrensklausul.

En konkurrensklausul är enkelt förklarat ett villkor i ett avtal som stoppar arbetstagaren från att bedriva konkurrerande verksamhet efter avslutad anställning. En konkurrensklausul kan förekomma i anställningsavtal, kollektivavtal, eller helt andra typer av avtal. Du skriver att du inte har skrivit på något anställningsavtal, men om det finns ett annat avtal mellan dig och arbetsgivaren kan det faktiskt finnas en konkurrensklausul. Du bör därför gå igenom eventuella avtal!

Om du skulle vara bunden av en konkurrensklausul är huvudregeln att den gäller i 2 år.

Vad har domstolen sagt i tidigare fall?

I ett fall som är likt ditt, har arbetsdomstolen prövat om det var tillåtet för en frisör att kontakta gamla kunder efter avslutad anställning på en salong. I fallet kom domstolen fram till att det var förbjudet att ta med sig kundlistor från sin tidigare arbetsgivare, men att det är okej att kontakta kunder via information man har tillförskaffat sig på annat sätt.

Kom ihåg att detta inte är helt identiskt med ditt fall, men att det kan fungera som en vägledning!

Råd till dig

Eftersom du har avslutat din anställning riskerar du inte att bryta mot lojalitetsplikten. Jag rekommenderar dock att du undersöker och tar en närmare titt på eventuella avtal du har med din tidigare arbetsgivare för att se om det finns en konkurrensklausul. Finns det ingen konkurrensklausul har du inget att oroa dig för!

Jag hoppas att jag har lyckats besvara dina frågor, och jag önskar dig all lycka till med din verksamhet!

Har du ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Cornelia Aebeloe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97716)