Får man ha blåljus monterade på sin privata bil?

2021-10-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Jag har funderat på detta med blåljus på en privat bil. Alltså en bil som inte är polisbil. Jag vet att det är olagligt att använda blåljus och att utöva myndighet. Men begår man nåt lagbrott om man endast har ljusen sittandes på bilen? Alltså inte använda dom men ha dom?
SVAR

Hej, och tack för att du tar hjälp av Lawline!

Det finns olika bestämmelser som gäller avseende dels att ha blåljus monterade på fordonet när det körs, dels att i största allmänhet ha sådana ljus monterade på ett fordon. Jag tar upp dessa i tur och ordning.

Till att börja med anges i trafikförordningen (TrF) 3 kap. 76 § tredje stycket att på ett fordon som färdas på väg får inga andra lyktor eller stråklastar med blinkande ljus användas än vissa särskilt uppräknade sådana. Dessa är körriktningsvisare (blinkers), larmanordning, baklykta på cykel, stopplykta som är särskilt anordnad som nödstoppssignal, samt varningsblinkers. Bestämmelsen innebär alltså att andra lyktor såsom blåljus inte får användas på fordon (naturligtvis undantaget utryckningsfordon osv). Bryter man mot bl.a. denna bestämmelse, oavsett om det sker uppsåtligen eller av oaktsamhet, följer det av TrF 14 kap. 3 § att man kan dömas till penningböter.

Därtill bör nämnas Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar (TSFS 2013:63) och som tagits i bruk före den 1 juli 2010 (se 1 kap. 1 § i föreskrifterna). Föreskrifterna är utfärdade med stöd av fordonsförordningen 8 kap. 16 §. Det anges i 21 kap. 9 § i dessa föreskrifter från Transportstyrelsen att fordon inte får ha strålkastare eller lyktor av annat slag än de som finns angivna i dessa eller andra föreskrifter som utfärdats av Transportstyrelsen. Det framgår också av 21 kap. 8 § i TSFS 2013:63 att det bara är vitt, gult, orangegult samt rött ljus som är tillåtna belysningsfärger, och således inte även blått som för utryckningsfordon.

För fordon som tagits i bruk den 1 juli 2010 eller senare gäller TSFS 2010:2, med identiska bestämmelser till de jag angett ovan och som återfinns i bilaga 1 punkt 20 i dessa sistnämnda föreskrifter.

Till penningböter döms ägaren av ett fordon om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet låtit bli att göra vad som rimligen har kunnat krävas av honom eller henne för att hindra att fordonet används i strid mot t.ex. föreskrifter som meddelats med stöd av fordonsförordningen (sådana föreskrifter är som sagt t.ex. Transportstyrelsens föreskrifter här ovan). Det gäller även för föraren, om denne har känt till hindret (dvs. det som är otillåtet) för att använda fordonet på det sätt som skett. Detta framgår av fordonsförordningen 8 kap. 9 §.

Detta innebär alltså att det rent allmänt är otillåtet att ha blåljus monterade på sin bil.

Hoppas du fått mer klarhet av detta!

Med vänlig hälsning,

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1270)
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning
2022-01-12 Kan polisen upprätta en anmälan i efterhand ang. vårdslöshet i trafik?
2021-12-31 Vad får man för straff vid rattfylleri?

Alla besvarade frågor (98575)