Får vem som helst ge utbildning inom fillers & botox?

FRÅGA
Får vem som helst ge utbildning inom fillers & Botox ( ej utbildad läkare ell leg.ssk)????Om jag är leg. Ssk måste jag gå fillers utbildning? Vem får ge mig den? Kan en bekant som inte är vårdpersonal ( läkare ell Ssk) ge mig en internutbildning & därefter får jag ge behandlingar? Lagstöd för detta? Mvh Eva Sköld
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Bakgrund

Även om relativ ny lagstiftning är aktuell, är skönhetsbranschen fortfarande relativt oreglerad, vilket kan göra det svårt att veta vem som får utföra estetiska injektionsbehandlingar. I nuläget kan i stort sett vem som helst utföra behandlingar med fillers, eftersom de inte regleras i någon utsträckning. Botox är emellertid ett läkemedel och är därför mer reglerat, därför kan endast läkare, tandläkare och legitimerade sjuksköterskor ge det.

Det finns dock ett lagförslag som syftar till stärka patientsäkerheten ytterligare och tydliggöra vem som får utföra estetiska behandlingar med botox och fillers. Lagen kommer att reglera så att endast legitimerad vårdpersonal får utföra behandlingarna och lagförslaget förväntas träda i kraft den 1 juli 2021.

Från och med den 1 juli ska alltså endast legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare kunna göra trådlyft, fillers- och botoxinjektioner som en del av den nya lag regeringen tagit beslut om. Det övergripande målet med lagen är att stärka skyddet för individens liv och hälsa. Regeringen föreslår vidare att det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna, se här lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Utbildning med mera

I takt med att efterfrågan på injektionsbehandlingar ökar på senare tid kommer det även vara fler personer som vill jobba med det, vilket ökar kraven på kompetens och är också något som behandlades av lagstiftaren i lagförslaget. Det finns flertalet kliniker och institut som erbjuder utbildning inom botox och fillers. Generellt kan sägas att man måste vara legitimerad vårdpersonal för att överhuvudtaget kunna gå på de, dock finns inget krav på tidigare injektionsvana eller liknande.

Samtliga utbildningar kräver att man är legitimerad sjuksköterska, tandläkare eller läkare. Beroende på utbildningsform och utbildare kan processen ske på olika sätt, men det finns en grundutbildning benämnd "Botox och Fillers Basic" där flertalet viktiga faktorer ingår såsom anatomi, ansiktets åldrande, materialkunskap, risker och riskhantering, indikation samt själva behandlingen med både fillers och botox, läs mer här

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani Elipas Gobraeel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (289)
2021-07-28 Anmäla en läkare.
2021-07-11 Gäller proportionalitetsprincipen vid fastspänning?
2021-07-06 Måste jag fortfarande äta mediciner mot min vilja, efter att tvångsvård enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård upphört?
2021-07-01 Vårdgivarens upplysningsplikt om priset vid tandvård

Alla besvarade frågor (94603)