Fel i vara efter köp, men inte pga. säljaren

2021-07-31 i Köplagen
FRÅGA
Hej, I mars 2021 köpte jag en bil av privatperson. Bilen var godkänd och skattad. I förra veckan (juli 2021) fick jag ett brev ifrån Besikta Bilprovning som informerade mig om att efter en intern kontroll kunde mitt fordon ha hanterats felaktigt vid senast utförda kontrollbesiktning och därmed godkänts på felaktiga grunder. De vill därför erbjuda mig en ny avgiftsfri kontrollbesiktning på valfri Besikta station. De säger att jag ska ta med mig detta brev och ge det till teknikern som betalning. Jag vill dock inte lämna ifrån mig det här brevet i original då det är det enda bevis jag har för att ett fel har begåtts. Min fråga är nu, om fel kvarstår från ursprungliga besiktningen, vilka rättigheter har jag då och hur bör jag gå tillväga och vem/vilka kan jag kontakta för att få hjälp i frågan? Jag vill inte behöva betala eventuella reparationer som bilprovningens personal har godkänt på felaktiga grunder. Vänligen och Tack på förhand
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Eftersom att du köpt den av en privatperson, är köplagen tillämplig. Lagen är dispositiv och det är det som du och säljare kommer överens om i avtalet som gäller.

Det vanligaste är att man köper saker i befintligt skick. Detta innebär att säljaren friskriver sig från ansvar genom att tala om den säljs med vissa brister, 19§ köplagen. Säljare ska alltså meddela om det finns eventuella brister i varan.
Jag antar att säljaren skrev inte heller visste om att bilen besiktigats fel. Däremot finns det situationer där varan anses vara felaktig, trots att den sålts i befintligt skick. Det kan vara om det inte stämmer överens med de uppgifter som lämnats innan köpet, om säljaren underlåtit att informera väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller om varan är i väsentligt sämre skick, 19 §. Alltså, har säljaren inte informerat om felet eller om varan väsentligt avviker från vad ni kommit överens, anses den vara felaktig. I detta fall är det svårt att avgöra eftersom inget fel har upptäckts än och säljaren visste förmodligen inte om den felaktiga besiktningen.

Du som köpare har dock en undersökningsplikt, 20 § Köplagen. Detta innebär att köparen inte kan åberopa fel som borde upptäckts vid en undersökning av varan, 20 § 1st.. Undantag från detta framgår av 20 § 2 st., om köparen före köpet, undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den (om man fått en sådan), får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. Det är vanligt att man undersöker en bil man köper privat, dock varierar det hur långtgående undersökningen är beroende på vad för typ av vara det är. Det är exempelvis därför det finns besiktningar etc.,

I detta fall har ingen av er handlat i ond tro, dvs. säljaren har inte sålt bilen medveten om att att besiktningen varit fel och du har förmodligen inte heller undvikit att undersöka bilen på rätt sätt vid köpet. I och med att bilen antagligen står på ditt namn nu (se vem som bär risken för varan 13 § köplagen) och att säljaren sålde bilen i god tro, bör du kolla upp med din försäkring och besiktningsfirman som bilen tidigare besiktigat på. Du kan även höra av dig till säljaren och förklara vad som hänt, personen kanske är hjälpsam och ni kanske lyckas komma överens om en lösning i och med att köplagen är dispositiv. Dessutom kan det vara bra att gå igenom ert avtal och se vad som står skrivet.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du välkommen att ställa dessa eller kontakta oss via telefon (här). Telefontjänsten är öppen kl 10.00-16.00 måndag-fredag.

Med vänlig hälsning,

Anneli Alchahin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1414)
2021-09-22 Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?

Alla besvarade frågor (95868)