Finns det underhållsskyldighet om barnet studerar vid Komvux?

2020-08-17 i Underhåll
FRÅGA
Hej Har ett barn på 19 år som inte klarade gymnasiet och därmed inte fick examensbevis. Nu har hen sökt in på komvux för att komplettera med kurser för att ta examen. Besked om hen kommit in på komvux kommer först i oktober. Pappa som hittills betalt underhåll vill ej fortsätta med det eftersom hen inte vet om hen kommer in på komvux. Pappan har bara betalt tom juni i år när gymnasiet slutade. Vad gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara om det föreligger en underhållsskyldighet kommer jag att tillämpa bestämmelserna i föräldrarbalken.

Det föreligger en underhållsskyldighet för föräldrar efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. För att avgöra underhållsskyldigheten ska man ta hänsyn till omständigheter så som barnets egna inkomster (7 kap. 1 §). Huvudregeln är att underhållskyldighet gäller fram till att barnet fyllt arton år (7 kap 1 § 2 st). Det finns dock ett undantag om barnet studerar och är under tjugoett år. Studier innebär grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Föräldern är då skyldig att betala underhåll under den tid barnet går i skolan. Under den tid hen inte studerar, finns det ingen underhållsskyldighet eftersom att hen är över arton år.

Om hen börjar studera på Komvux för att avsluta sin gymnasieutbildning, bör det räknas som "annan jämförlig grundutbildning" och därmed innebära att föräldrarna har en fortsatt skyldighet att betala underhåll fram tills hen antingen slutat studera eller fyllt tjugoett år. Det är dock viktigt att ha i åtanke att detta är en bedömningsfråga där avgörande faktorer som hens egen inkomst kan ha betydelse men då studierna vid Komvux görs för att avsluta gymnasiestudierna, är det, som ovan nämnt, mycket möjligt att ni har fortsatt underhållskyldighet under tiden hen studerar.

Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1007)
2021-01-19 Hur stort underhållsbidrag är rimligt?
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro
2020-12-21 Är förälder underhållsskyldig för eftergymnasiala studier?

Alla besvarade frågor (88217)