För hur långt tillbaka i tiden kan en privat hyresvärd kräva betalning för hyra?

2019-09-29 i Preskription
FRÅGA
Jag har varit inneboende hos min pojkvän och nu när jag flyttat därifrån så påstår han att jag inte betalade något för första månaden jag bodde där (flyttade dit 12/9-2016) och nu så vill han att jag ska betala 5000 kr till honom för september månad 2016, kan han kräva det av mig efter så lång tid.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Det går att kräva betalning fram tills fordran är preskriberad

Avgörande för om det går att kräva betalning för en period som inträffade för länge sedan, är om fordran är preskriberad. Att fordran är preskriberad innebär att den som kräver betalning förlorar sin rätt att få skulden betald.


Preskriptionstiden är tio år, eller två år från avflyttande

Vad gäller förhållandet mellan en privat hyresvärd och en hyresgäst finns två huvudsakliga preskriptionstider:

Huvudregeln är att en fordran, så länge det inte rör sig om konsumentförhållanden, preskriberas tio år efter dess tillkomst (2 § preskriptionslagen). Det innebär att det är möjligt att kräva betalning för ett hyresförhållande som härstammar från mindre än tio år tillbaka i tiden. Det är alltså möjligt att kräva betalning för något som inträffade 2016.

Ett undantag från regeln finns om hyresgästen sedan länge har flyttat ut. I sådant fall kan hyresvärden bara kräva betalning i två år från det att hyresgästen lämnade lägenheten (12 kap. 61 § jordabalken).


Sammanfattning

Det är möjligt för en privat hyresvärd att kräva betalning för ett hyresförhållande som inträffade för mindre än tio år sedan. Det gäller dock inte om hyresgästen har varit utflyttad i mer än två år.

Om hyresvärden kan kräva betalning, blir det i sådant fall en bevisfråga, då du får hävda att du faktiskt har betalat hyran för den perioden, om så är fallet.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (575)
2021-02-26 Preskriptionstid för en 9 år gammal faktura
2021-02-26 Hur långt efter en skulds uppkomst kan jag behöva betala?
2021-02-21 När inträder preskription?
2021-01-29 Vad är preskriptionstiden för skadestånd?

Alla besvarade frågor (89885)