Föräldrars principalansvar - vad menas med skadehändelse?

FRÅGA
Hej Lawline, min son (12 år) har ihop med en kompis kastat stenar (medveten handling) från en cykelväg in mot ett företags parkering och genom detta orsakat skador på 5 bilar. Jag som förälder till min son vill säkerställa att jag ersätter korrekt mot fordringsägarna. Vi har försäkring via 3Kronor som innefattar ansvar och rättsskyddsförsäkring men då sonen är 12 år hävdar mitt försäkringsbolag att den inte kan användas. Vad blir mitt ansvar som förälder? Jag och min son har varit nere hos fordringsägarna och erkänt att min son och hans kompis kastat och är skyldiga till stenkastningen. Den andra killen (min sons kompis som även han kastat) föräldrar är inte drivande att lösa det hela utan vill mer stoppa huvudet i sanden och vi som min sons föräldrar försöker nu direkt lösa allt vi kan. Förstår att det via brottsbalken definieras att föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga om 1/5 prisbasbelopp. Här rör det sig om 5 fordringsägare - är det ändock totalt 1/5 av prisbasbeloppet som gäller eller är det per skada? Tack på förhand för ert stöd.
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga regleras av skadeståndslagen (SkL).

Vad innebär föräldrars principalansvar?

3 kap. 5 § SkL stadgar ett principalansvar för föräldrar avseende den personskada eller sakskada barnet orsakar genom brott alternativt kränkning.Principalansvaret åvilar den eller de föräldrar som har vårdnaden över barnet. Mycket riktigt är ansvaret är begränsat till en femtedels prisbasbelopp per skadehändelse.

Är det en eller flera skadehändelser?

Det är inte alltid lätt att avgöra om det har varit en eller flera skadehändelser. Det avgörande är inte om det uppkommit en eller flera skador utan om det förekommit ett eller flera händelseförlopp. Om skadorna skett vid ett skadetillfälle under ett händelseförlopp lutar det mot att det enbart är ett skadestånd på 1/5 prisbasbelopp som ska betalas ut.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (217)
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan
2021-08-29 Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (97340)